News

Filtrowanie

Temat

Wszystkie tematy Własność intelektualna Transport E-Commerce Prawo Gospodarcze Zakładanie spółek i M&A Ochrona danych osobowych

Treść

Wszystkie treści Prasa Publikacje Seminaria Wydarzenia
Publikacje
7 lutego, 2024
Ostatni wyrok TSUE „otwiera drzwi” do bardziej rygorystycznej oceny naruszeń ochrony danych osobowych i wzmożonej liczby pozwów o szkody niematerialne ze strony konsumentów. Tym samym przedsiębiorcy winni dokładnie…
Publikacje
1 lutego, 2024
Współpraca z niemieckimi kontrahentami może przynieść wiele korzyści, jednak przed jej podjęciem należy zachować ostrożność i dokładnie zbadać formę prawną, wiarygodność finansową i historię działalności. Szczególnie w przypadku…
Publikacje
11 grudnia, 2023
Przepisy o ochronie danych osobowych w Niemczech nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków, w tym w obszarze prawa pracy. Do obowiązków pracodawcy należy bowiem ochrona danych osobowych pracowników ale…
Publikacje
20 listopada, 2023
Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wszystkich wierzycieli w równym stopniu. Może jednak dojść do sytuacji, w której jeden lub kilku wierzycieli uzyskało przewagę nad innymi wierzycielami,…
Publikacje
13 listopada, 2023
Niemiecki Bundestag przyjął właśnie ustawę BFSG, której celem jest zniesienie barier w obsłudze sklepów internetowych przez osoby niepełnosprawne. Jej regulacje zaczną obowiązywać w czerwcu 2025 r. i obejmują…
Publikacje
26 września, 2023
Prowadzenie firmy transportowej w Niemczech wiąże się niejednokrotnie z koniecznością rozpatrzenia reklamacji związanej z realizacją danej usługi. Jakie sytuacje mogą spowodować, że firma transportowa będzie zmuszona do naprawienia…
16 sierpnia, 2023
Spory pomiędzy firmami działającymi na terenie RFN są rozpatrywane przez sądy kilku instancji i odbywają się we wskazany w przepisach sposób. Postępowanie sądowe w zakresie prawa gospodarczego, dotyczące…
Publikacje
27 lipca, 2023
Prawa własności intelektualnej i przemysłowej w firmie powinny podlegać szczególnej ochronie. Know-how, prawa autorskie, informacje techniczne i organizacyjne są bowiem ważnym elementem polityki firmy i ochrony jej wizerunku.…
Publikacje
7 lipca, 2023
Podpisanie przez kierowcę listu przewozowego CMR lub listy załadunkowej musi zostać poprzedzone weryfikacją stanu załadowanych towarów. W przeciwnym wypadku błędy ujawnione w dokumentacji przewozowej obciążą przewoźnika. W najnowszym…
Wczytaj więcej

Archiwum

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013