Założenie firmy w Niemczech

Jedną z najważniejszych kwestii przy rozpoczęciu działalności za granicą jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Powinna ona odpowiadać celom przedsiębiorstwa i być możliwie najatrakcyjniejsza dla przedsiębiorstwa ze względu na zobowiązania podatkowe. Należy również wziąć pod uwagę kwestie takie jak wysokość wymaganego przez prawo minimalnego kapitału, odpowiedzialność za zobowiązania oraz reprezentację. Przy wyborze formy prawnej działalności warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który dopasuje najkorzystniejsze rozwiązanie z uwzglądnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz celów, które mają zostać osiągnięte na rynku zagranicznym. Możliwe są następujące formy prawne: spółka-córka, oddział samodzielny lub niesamodzielny. Ponadto niekiedy bardziej efektywne od wymienionych powyżej form działalności może okazać się wprowadzenie produktów poprzez agentów handlowych, handlarzy związanych umową z producentem lub franczyzobiorców.

Rodzaje spółek w Niemczech

Jeśli chcesz wiedzieć, jak otworzyć działalność gospodarczą w Niemczech musisz zapoznać się z najważniejszymi rodzajami spółek w Niemczech.

Spółka-córka

Spółka-córka to niezależne od spółki-matki i samodzielne przedsiębiorstwo. Spółka-córka może zostać założona zarówno jako spółka kapitałowa (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa lub spółka akcyjna) lub jako spółka osobowa (np. spółka cywilna, spółka komandytowa). Która forma spółki jest najkorzystniejsza, zależy – tak jak przy wyborze ogólnej formy działalności za granicą – od celów i struktury przedsiębiorstwa.

Samodzielny oddział (niem. Zweigniederlassung)

Każda spółka, która została założona zgodnie z prawem na terenie Unii Europejskiej, może prowadzić działalność jako oddział na terenie innego państwa unijnego pod swoim własnym oznaczeniem krajowym (na przykład jako angielska „Limited” lub polska „Sp. z o.o.”). Na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest to możliwe nawet wtedy, jeśli spółka zagraniczna w państwie założenia jest tylko zarejestrowana i nie prowadzi działalności gospodarczej. Samodzielny oddział jest oddzielony od głównego przedsiębiorstwa i działa na rynku w sposób niezależny, pomimo tego, że zgodnie z prawem jest częścią tego przedsiębiorstwa. Oddział taki powstaje jako dodatkowe miejsce działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i musi być zarejestrowany w niemieckim rejestrze sądowym (niem. Handelsregister). Samodzielny oddział stanowi część głównego przedsiębiorstwa, zarówno pod względem prawnym jak i organizacyjnym i w zakresie prawa spółek podlega prawu krajowemu głównego przedsiębiorstwa. Z kolei transakcje, których samodzielny oddział dokonuje w swoim imieniu w Niemczech, podlegają prawu niemieckiemu.

Niesamodzielny oddział (zakład)

Niesamodzielny oddział (zakład) działa w sposób zależny od głównego  przedsiębiorstwa. Taki oddział ma na przykład taką samą nazwę jak główne przedsiębiorstwo. Niesamodzielny oddział należy zgłosić w urzędzie nadzorczym (niem. Gewerbeamt), ale nie ma konieczności rejestrowania go w krajowym rejestrze sądowym. Niesamodzielny oddział dokonuje transakcji i wystawia rachunki wyłącznie w imieniu głównego  przedsiębiorstwa.

Dystrybucja przez agentów handlowych, franczyzobiorców lub handlarzy związanych umową z producentem

Założenie spółki-córki, samodzielnego lub niesamodzialnego oddziału nie jest konieczne, jeżeli zdecydują się Państwo na dystrybucję towarów przez agentów handlowych, franczyzobiorców lub handlarzy związanych z Państwem umową. Ten sposób rozprowadzania towarów może być równie skuteczny jak załażenie nowej spółki lub oddziału przedsiębiorstwa. Jeśli mają Państwo jakieś pytania – jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie udzielimy Państwu porady prawnej.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.