Założenie firmy w Niemczech

Jedną z najważniejszych kwestii przy rozpoczęciu działalności za granicą jest wybór odpowiedniej formy prawnej. Powinna ona odpowiadać celom przedsiębiorstwa i być możliwie najatrakcyjniejsza ze względu na zobowiązania podatkowe. Rozważając założenie firmy (Gewerbe) w Niemczech, należy również wziąć pod uwagę kwestie takie jak wysokość wymaganego przez prawo minimalnego kapitału, odpowiedzialność za zobowiązania oraz reprezentację. Przedsiębiorca z własnej perspektywy powinien się zastanowić nad kosztami, zaletami i wadami związanymi z prowadzeniem biznesu w RFN.

Przy wyborze formy prawnej działalności warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który dopasuje najkorzystniejsze rozwiązanie z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz celów, które mają zostać osiągnięte na rynku zagranicznym. Odpowiadając na pytanie jak otworzyć firmę w Niemczech, należy stwierdzić, że możliwe są następujące formy prawne: spółka-córka, oddział samodzielny lub niesamodzielny.

Ponadto niekiedy bardziej efektywne od wymienionych powyżej form działalności może okazać się wprowadzenie produktów poprzez agentów handlowych, handlarzy związanych umową z producentem lub franczyzobiorców zamiast decydować się na zakładanie i prowadzenie firmy w Niemczech (Gewerbe), co poza zaletami może wiązać się też z dużymi kosztami i innymi wadami.

Rodzaje spółek w Niemczech

Jeśli chcesz wiedzieć, jak otworzyć działalność gospodarczą, musisz zapoznać się z najważniejszymi rodzajami spółek w Niemczech.

Spółka-córka

Spółka-córka to niezależne od spółki-matki i samodzielne przedsiębiorstwo. Spółka-córka może zostać założona zarówno jako spółka kapitałowa (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) lub jako spółka osobowa (np. spółka cywilna, spółka komandytowa). Która forma spółki jest najkorzystniejsza, zależy – tak jak przy wyborze ogólnej formy działalności za granicą – od celów i struktury przedsiębiorstwa.

Samodzielny oddział (niem. Zweigniederlassung)

Każda spółka, która została założona zgodnie z prawem na terenie Unii Europejskiej, może prowadzić działalność jako oddział na terenie innego państwa unijnego pod swoim własnym oznaczeniem krajowym (na przykład jako angielska „Limited” lub polska „Sp. z o.o.”). Na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest to możliwe nawet wtedy, jeśli spółka zagraniczna w państwie założenia jest tylko zarejestrowana i nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma w Niemczech (Gewerbe).

Samodzielny oddział jest oddzielony od głównego przedsiębiorstwa i działa na rynku w sposób niezależny, pomimo tego, że zgodnie z prawem jest częścią tego przedsiębiorstwa. Oddział taki powstaje jako dodatkowe miejsce działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i musi być zarejestrowany w niemieckim rejestrze sądowym (niem. Handelsregister) zgodnie z przepisami, które wskazują, jak założyć firmę w Niemczech. Samodzielny oddział stanowi część głównego przedsiębiorstwa, zarówno pod względem prawnym jak i organizacyjnym i w zakresie prawa spółek podlega prawu krajowemu głównego przedsiębiorstwa. Z kolei transakcje, których samodzielny oddział dokonuje w swoim imieniu w Niemczech, podlegają prawu niemieckiemu.

Niesamodzielny oddział (zakład)

Niesamodzielny oddział (zakład) działa w sposób zależny od głównego przedsiębiorstwa. Taki oddział ma na przykład taką samą nazwę jak główne przedsiębiorstwo. Niesamodzielny oddział należy zgłosić w urzędzie nadzorczym (niem. Gewerbeamt), ale nie ma konieczności rejestrowania go w krajowym rejestrze sądowym, co można uznać za zaletę zakładania firmy w Niemczech w tej formie. Niesamodzielny oddział dokonuje transakcji, reguluje koszty i wystawia rachunki wyłącznie w imieniu głównego przedsiębiorstwa.

Dystrybucja przez agentów handlowych, franczyzobiorców lub handlarzy związanych umową z producentem

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w RFN, założenie spółki-córki, samodzielnego lub niesamodzielnego oddziału nie jest konieczne, jeżeli zdecydują się Państwo na dystrybucję towarów przez agentów handlowych, franczyzobiorców lub handlarzy związanych z Państwem umową. Ten sposób rozprowadzania towarów może być równie skuteczny jak załażenie nowej spółki lub oddziału przedsiębiorstwa. Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące rejestracji firmy w Niemczech oraz związanych z tym zaletami, wadami i kosztami – jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie udzielimy Państwu porady prawnej.

Jak założyć firmę w Niemczech

Szczegółowe regulacje dotyczące rejestracji nowego podmiotu gospodarczego zależą od jego formy. Jednak bez względu na rodzaj powstającego przedsiębiorstwa konieczne staje się uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Gewerbe). Z tego obowiązku zwolnione są jedynie osoby wykonujące wolne zawody. Jak go spełnić, decydując się na założenie i otwarcie firmy w Niemczech?

Choć nierzadko można się spotkać z krytyką niemieckiej biurokracji, której koszty często są określane jako wada prowadzeniu biznesu w tym kraju, w praktyce rejestracja na terenie RFN jest łatwa. Możliwość rozpoczęcia działalności dosłownie przez każdego po spełnieniu kilku prostych warunków to niewątpliwa zaleta tamtejszego systemu. Uzyskanie wpisu do Gewerbe wymaga bowiem jedynie:

  • kopii dowodu tożsamości,

  • dokumentu potwierdzającego zameldowanie,

  • wskazania adresu siedziby,

  • uzyskania uprawnień i koncesji, o ile są wymagane,

  • potwierdzenie prawa do użytkowania nieruchomości, w której przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane (np. akt notarialny, umowa najmu).

W przypadku niektórych działalności konieczne jest jeszcze przedłożenie odpowiednich zaświadczeń, które dowodzą określonych kompetencji i pozwalają na wykonywanie danego zawodu. Część osób postrzega to jako wadę z uwagi na dodatkowe koszty, inni wskazują zaś jako zaletę, że takie instytucje branżowe skutecznie bronią interesów osób pracujących w danym zawodzie.

Po skompletowaniu całej powyższej dokumentacji rejestracja firmy w Niemczech wymaga jeszcze wizyty w urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt), gdzie następuje wpisanie nowo powstałego podmiotu (Gewerbe) do odpowiednich rejestrów. W przypadku spółek tę czynność może wykonywać notariusz. Kolejny krok polega na dokonaniu zgłoszenia w urzędzie skarbowym i ewentualnie w związkach branżowych. W zależności od wybranej formy prowadzonej działalności niezbędne może być spełnienie dodatkowych warunków, jak np. sporządzenie umowy spółki czy wpłacenie kapitału zakładowego.

Firma w Niemczech – koszty

Z jakimi wydatkami wiąże się rozpoczęcie biznesu w RFN? Odpowiedź na pytanie, ile kosztuje założenie firmy w Niemczech, wymaga sprecyzowania wybranego rodzaju działalności. W przypadku mikroprzedsiębiorców, którzy stawiają na podstawową formę, na start wystarczy kwota zaledwie kilkudziesięciu euro (z reguły od 15 do 65 w zależności od miasta i landu). To bezsprzeczna zaleta, jednak na znacznie większe koszty wynikające m.in. z obowiązku wniesienia wkładu kapitalnego powinny się przygotować osoby, które decydują się na zakładanie firmy w Niemczech w formie spółki.

Założenie firmy w Niemczech bez meldunku

Gdy mieszka się na stałe w RFN i dysponuje się zaświadczeniem o meldunku, rejestracja przedsiębiorstwa Gewerbe staje się dość prosta. A co z osobami, które pozostają zameldowane poza granicami kraju związkowego i chcą rozpocząć w nim działalność? Czy dozwolone jest założenie firmy w Niemczech bez meldunku? Jak się okazuje, jak najbardziej tak, co można uznać za zaletę. Wady? Chyba jedynie tylko to, że wymaga się przedstawienia fizycznego adresu przedsiębiorstwa, a więc de facto kupna czy wynajęcia nieruchomości albo skorzystania z usług pośrednictwa w zakładaniu biznesu.

Gewerbe w Niemczech

Wsparcie doświadczonych specjalistów jest godne rozważenia, bo współpraca z takimi kancelariami jak nasza pozwala spać spokojnie i zyskać pewność, że formalne procedury przebiegają zgodnie z wymogami. Zapraszamy każdego, kto uznaje, że firma w Niemczech to głównie zalety, a wady i koszty ich nie przewyższają. Zachęcamy do współpracy przy zakładaniu działalności Gewerbe!

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.