Własność intelektualna

Oferujemy wsparcie prawne w uzyskaniu najlepszej ochrony praw własności intelektualnej i obronie przed roszczeniami o naruszenie praw ochronnych w Niemczech.