Audyt ochrony danych osobowych

Prawo do ochrony danych osobowych osób fizycznych pociąga za sobą szereg obowiązków dla przedsiębiorców. Dokładne wymagania zostały uregulowane w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz w przepisach federalnych. Wymagania te zależą od wielu czynników, takich jak wielkość firmy oraz zakres przetwarzania danych. W tym kontekście przedsiębiorstwa powinny w zasadzie same decydować, jakie środki są odpowiednie. Często prowadzi to do wątpliwości, zwłaszcza że nieprzestrzeganie wymogów w zakresie ochrony danych osobowych może skutkować wysokimi karami.

Dobrym sposobem na sprawdzenie aktualnych procesów w zakresie ochrony danych w firmie i uchronienie się przed negatywnymi konsekwencjami jest przeprowadzenie audytu ochrony danych. Audyt ochrony danych powinien być przeprowadzony przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, np. przez adwokata specjalizującego się w ochronie danych.

Podczas audytu ochrony danych identyfikuje się i analizuje wszystkie procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych. Z reguły taki audyt rozpoczyna się od omówienia kwestii istotnych z punktu widzenia ochrony danych, takich jak:

– Czy firma zatrudnia inspektora ochrony danych?

– Czy firma posiada koncepcję ochrony danych?

– Czy dane osobowe są przekazywane stronom trzecim? Czy istnieje podstawa do takich transferów?

– Jak uregulowany jest dostęp pracowników do danych osobowych?

– W jaki sposób dane osobowe są chronione przed dostępem osób trzecich?

Po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania przeprowadza się kompleksowy przegląd istniejących w firmie rejestrów pod kątem ochrony danych. W trakcie tego przeglądu zostanie przeanalizowana i w razie potrzeby dostosowana dokumentacja wymagana przepisami o ochronie danych, ale także inne dokumenty, takie jak umowy o pracę i umowy o świadczenie usług.

Z reguły z przeprowadzonego audytu ochrony danych sporządzany jest pisemny raport, w którym opisywane są wszystkie słabe punkty oraz odpowiednie rozwiązania. Niezależnie od audytu opisanego powyżej często wskazane jest także przeprowadzenie audytu informatycznego.

Przeprowadzimy dla Państwa audyt ochrony danych, sporządzimy niezbędne dokumenty i odpowiemy na wszystkie pytania związane z ochroną danych w firmie.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.