Czym jest znak towarowy i co warto wiedzieć przed jego rejestracją w Niemczech?

Prawo znaków towarowych jest wiodącą dziedziną specjalizacji kancelarii. Kancelaria świadczy w tym zakresie usługi obejmujące doradztwo strategiczne przy rejestrowaniu i licencjonowaniu znaków towarowych. W ramach pomocy prawnej kancelaria prowadzi poszukiwania znaków towarowych w bazach danych w Europie i na całym świecie.

Kancelaria GRAU Rechtsanwälte PartGmbB reprezentuje klientów w postępowaniach zgłoszeniowych i w sporach przed Niemieckim Urzędem Patentowym (niemieckie znaki towarowe), przed Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego OHIM (znaki wspólnotowe) jak i przed World Intellectual Property Organisation w Genewie (międzynarodowe znaki towarowe).

W sprawach z zakresu znaków towarowych reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi niemieckimi sądami jak i przed Sądem Najwyższym ds. Patentowych. Ponadto świadczymy usługi prawne w pozostałych sprawach związanych ze znakami towarami, takich jak sporządzanie wezwań do zaniechania naruszenia, projektowanie umów zbycia praw, umów licencyjnych i umów wdrożeniowych. Oferujemy również Państwu zarządzanie portfolio znaków towarowych reprezentujemy Państwa w sprawach karnych i celnych z zakresu znaków towarowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Znak towarowy to specjalne oznaczenie, które służy do identyfikacji produktów lub usług danego przedsiębiorstwa. Może on przyjmować różne formy, np. słowo, frazę, symbol, rysunek, grafikę, a nawet dźwięk. Głównym celem, jaki pełni znak towarowy w Niemczech, to odróżnienie produktów lub usług danego przedsiębiorstwa od produktów lub usług konkurencyjnych przedsiębiorstw, co pozwala na budowanie wizerunku marki i zwiększenie rozpoznawalności na rynku.

Rejestracja znaku towarowego daje przedsiębiorstwu wyłączne prawo do jego używania w ramach oznaczania swoich produktów lub usług. Żaden inny podmiot nie może używać tego samego lub podobnego znaku, który mógłby wprowadzać w błąd konsumentów lub sugerować, że dany asortyment pochodzi od konkurencyjnego podmiotu. Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego w Niemczech ma prawo do jego wykorzystywania w handlu oraz w reklamie swoich produktów lub usług. Może też licencjonować bądź sprzedać wyłączne prawo do korzystania z danego znaku towarowego innemu przedsiębiorcy.

Prawo znaków towarowych w Niemczech reguluje zasady rejestracji, ochrony i wykorzystywania znaków towarowych w tym kraju. Wszelkie naruszenia posiadanych praw dają możliwość dochodzenia roszczeń, w tym żądania zaprzestania nieuprawnionego używania znaku oraz uzyskania odszkodowania za poniesione straty. W każdym takim przypadku warto skontaktować się z naszą kancelarią – specjalizujemy się w prawie znaków towarowych i ich ochronie na terenie Niemiec.

Jak można zarejestrować znak towarowy w Niemczech?

Znak towarowy może być zarejestrowany na poziomie krajowym, Unii Europejskiej lub międzynarodowym. W przypadku rejestracji na poziomie krajowym, przedsiębiorstwo musi złożyć wniosek rejestracyjny w odpowiednim urzędzie – w tym przypadku do niemieckiego Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych (DPMA). Dokument powinien zawierać opis znaku, informacje o firmie, której dotyczy rejestracja, a także listę towarów lub usług, dla których znak ma być używany.

Po złożeniu wniosku rozpocznie się procedura badania go pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych – postępowanie może trwać nawet do 6 miesięcy, ale istnieją rozwiązania, pozwalające skrócić ten czas. Po zarejestrowaniu znaku towarowego, przedsiębiorca otrzymuje wyłączne prawo do korzystania z niego na terenie kraju. Ochrona trwa 10 lat i może zostać przedłużona.

Prawo znaków towarowych, w takim kraju jak Niemcy, dopuszcza również możliwość ich rejestracji na zasadach wspólnotowych – w rejestrze znaków towarowych każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie często okazuje się mniej czasochłonne i daje przedsiębiorcy więcej opcji rozwoju działalności. Wniosek należy wtedy złożyć do Urzędu Harmonizacji Rynku Wspólnotowego (OAMI).

Doświadczeni specjaliści z naszej kancelarii postarają się pomóc Państwu w procedurze rejestracyjnej oraz wielu innych aspektach związanych ze znakami towarowymi na terenie Niemiec. Zapewniamy kompleksową obsługę, która obejmuje między innymi przeprowadzenie analizy dostępności znaku towarowego, reprezentację w postępowaniach sądowych i przed organami administracyjnymi oraz doradztwo w zakresie ochrony znaku towarowego.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.