Prawny audyt e-commerce w Niemczech

Wspieramy i doradzamy naszym klientom, którzy prowadzą sklep internetowy i/lub oferują towary na elektronicznych platformach handlowych, poprzez przeprowadzenie audytu już istniejącego lub nowo powstającego sklepu internetowego. Przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe muszą spełniać liczne wymogi prawne, w tym dotyczące sprzedaży na odległość, prawa konkurencji i ochrony danych osobowych. Naruszenie tych przepisów może skutkować otrzymaniem wezwania do zaniechania (niem. Abmahnung) połączonego z obowiązkiem zapłaty, ze strony konkurencyjnych przedsiębiorstw i stowarzyszeń przedsiębiorców, oficjalnym nakazem zaprzestania działalności w Internecie, a w niektórych przypadkach wszczęciem postępowania w sprawie nałożenia grzywny. Aby uniknąć takich naruszeń, wyjaśnimy Państwu, jak przestrzegać wszelkich wymogów prawnych dotyczących Państwa elektronicznej platformy handlowej lub sklepu internetowego.


Nasze usługi doradcze obejmują w szczególności

  • Doradztwo w zakresie prawa handlowego (postępowanie z reklamacjami, szkolenie pracowników, dostosowanie ogólnych umów (OWU) z producentami/dostawcami itp.,

  • Zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi opracowywanie tekstów prawnych dla sklepów internetowych, w szczególności ogólnych warunków handlowych (OWH), polityki prywatności, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, stopki redakcyjnej (Impressum), wyłączenia odpowiedzialności (disclaimer),

  • Kompleksowy przegląd prawny wszystkich funkcji sklepu internetowego,

  • Doradztwo w zakresie dopuszczalności i realizacji działań reklamowych,

  • Obrona przed wezwaniami do zaniechania (Abmahnung),

  • Ochrona znaku towarowego dla Państwa towarów i usług.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.