Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Ochrona danych pracowników rozpoczyna się już w trakcie procesu aplikacyjnego i obowiązuje w trakcie stosunku pracy oraz po jego zakończeniu. Należy przestrzegać zarówno wymogów europejskiego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO), jak i krajowych przepisów federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Ochrona danych osobowych pracowników

Pracodawcy muszą poinformować swoich pracowników o zakresie gromadzonych danych osobowych i zawsze muszą ograniczyć gromadzenie i przechowywanie danych osobowych do tych danych, które są absolutnie niezbędne do administrowania stosunkiem pracy. Jeśli pracodawca chce gromadzić i przetwarzać dodatkowe dane pracownika, musi uzyskać od niego specjalną pisemną zgodę.

 

Czego dotyczy i na czym polega ochrona danych osobowych?

Pracodawcy muszą poinformować swoich pracowników o zakresie gromadzonych danych osobowych i zawsze muszą ograniczyć gromadzenie i przechowywanie danych osobowych do tych danych, które są absolutnie niezbędne do administrowania stosunkiem pracy. Jeśli pracodawca chce gromadzić i przetwarzać dodatkowe dane pracownika, musi uzyskać od niego specjalną pisemną zgodę.

 

Ochrona danych osobowych w firmie

Ważne jest, aby przedsiębiorstwa zawsze przestrzegały wszystkich stosownych przepisów i ustaw o ochronie danych osobowych w miejscu pracy, ponieważ w przypadku ich naruszenia organy nadzorcze, takie jak np. Urząd Ochrony Danych Osobowych mogą nakładać wysokie grzywny.

Doradzamy pracodawcom we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w ramach stosunku pracy oraz tworzymy wzory niezbędnych umów z pracownikami.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.