Na czym polega patent i czym jest wzór użytkowy w Niemczech?

Posiadają Państwo patent i/lub wzór użytkowy i te znaki ochronne zostały użyte bezprawnie przez inny podmiot gospodarczy?

Zostali Państwo wezwani pisemnie do zaniechania naruszenia patentu lub wzoru użytkowego?

Czy zamierzają Państwo promować nowy produkt, który jest chroniony patentem lub wzorem użytkowym?

Zamierzają Państwo zgłosić patent lub wzór użytkowy?

Wspólnie z rzecznikami patentowymi różnych specjalizacji reprezentujemy klientów w postępowaniach zgłoszeniowych przed Niemieckim Urzędem Patentowym i w sporach o naruszenie prawa patentowego. Oprócz tego opracowujemy różnego rodzaju umowy z zakresu prawa patentowego i prawa wzorów użytkowych, takie jak np. umowy kooperacyjne, umowy licencyjne, umowy dystrybucyjne i porozumienia o zachowaniu tajemnicy.

CZYTAJ WIĘCEJ

W dzisiejszych czasach, kiedy w biznesie coraz większą rolę odgrywają innowacje i prawa własności intelektualnej, ochrona tychże praw staje się niezwykle istotna. Właśnie z myślą o zabezpieczeniu interesów przedsiębiorców, nasza kancelaria adwokacka oferuje specjalistyczne usługi z zakresu wzorów użytkowych oraz prawa patentowego w Niemczech.

Patent i wzór użytkowy to dwa różne rodzaje ochrony własności, które pozwalają na uzyskanie wyłącznego prawa do korzystania z wynalazku lub wzoru przemysłowego przez określony czas. Oba rodzaje ochrony są przyznawane w celu zachęcenia firm do innowacji i rozwoju technologicznego, a także w celu zabezpieczenia interesów ich właścicieli.

Patent w Niemczech jest dokumentem, który przyznaje właścicielowi prawo do korzystania z wynalazku przez określony czas – 20 lat od daty złożenia zgłoszenia. Wynalazek musi spełniać pewne wymagania, takie jak innowacyjność czy zastosowanie przemysłowe, aby uzyskać ochronę patentową. Właściciel patentu może wyłącznie korzystać z wynalazku, a osoby lub przedsiębiorstwa, które chcą go zastosować we własnej działalności, muszą uzyskać zgodę od właściciela lub nabyć licencję na jego wykorzystanie.

Ważnym obszarem zainteresowań wielu przedsiębiorców jest również prawo wzorów użytkowych w Niemczech. Jego regulacje dotyczą ochrony wzoru przemysłowego, czyli wizualnego wyglądu produktu lub jego poszczególnych elementów, takich jak kształt, ornamentyka, kolor, faktura itp. Celem ochrony wzoru użytkowego jest zabezpieczenie przed nieuprawnionym wykorzystaniem wizualnego wyglądu produktu przez innych przedsiębiorców. To dobry sposób m.in. na ochronę przed nieuczciwą konkurencją.

Jaką pomoc oferujemy w zakresie niemieckiego prawa patentowego?

Prawo patentowe w Niemczech jest bardzo ważne dla wielu firm i przedsiębiorców, którzy opierają swoje działania na innowacyjnych rozwiązaniach. Regulacje te dotyczą zasad uzyskiwania, ochrony i egzekwowania patentów. Bazują na unijnej dyrektywie i przepisach międzynarodowych, a samą implementacją oraz egzekwowaniem prawa patentowego zajmuje Niemiecki Urząd Patentowy i Znaków Towarowych (Deutsches Patent und Markenamt).

Nasze doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza w zakresie opisanej dziedziny prawa pozwala nam na efektywną obsługę w zakresie zgłaszania patentów, reprezentacja przed organami administracyjnymi i urzędami, sporządzania umów licencyjnych oraz egzekwowania praw patentowych przed sądami. Udzielamy także doraźnych porad prawnych, wyjaśniając np. jak uzyskać wzór użytkowy w Niemczech i kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

Udostępniamy Państwu również profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony wzorów użytkowych w Niemczech, zapewniając kompleksowe zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa. W przypadku sporów związanych z naruszeniem praw patentowych lub wzorów użytkowych, oferujemy reprezentację przed niemieckimi sądami – poprowadzimy takie postępowanie od samego początku aż do satysfakcjonujące dla Państwa zakończenia.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.