Prawo patentowe i prawo wzorów użytkowych w Niemczech

Posiadają Państwo patent i/lub wzór użytkowy i te znaki ochronne zostały użyte bezprawnie przez inny podmiot gospodarczy?

Zostali Państwo wezwani pisemnie do zaniechania naruszenia patentu lub wzoru użytkowego?

Czy zamierzają Państwo promować nowy produkt, który jest chroniony patentem lub wzorem użytkowym?

Zamierzają Państwo zgłosić patent lub wzór użytkowy?

Wspólnie z rzecznikami patentowymi różnych specjalizacji reprezentujemy klientów w postępowaniach zgłoszeniowych przed Niemieckim Urzędem Patentowym i w sporach o naruszenie prawa patentowego. Oprócz tego opracowujemy różnego rodzaju umowy z zakresu prawa patentowego i prawa wzorów użytkowych, takie jak np. umowy kooperacyjne, umowy licencyjne, umowy dystrybucyjne i porozumienia o zachowaniu tajemnicy.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.