Impressum

Dane według § 6 TDG (Ustawa o telekomunikacji)
Nazwa: GRAU Rechtsanwälte PartGmbB

Numer identyfikacyjny VAT:

DE294323237

Tytuł zawodowy i odpowiedzialna izba zawodowa

Adwokaci kancelarii są dopuszczeni do wykowywania zawodu w Niemczech i należą do Izby Adwokackiej w Hamburgu, Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg

tel.: (040) 35 74 41 0
fax: (040) 35 74 41 41
www.rak-hamburg.de

Zawodowe uregulowania

Obowiązujące są następujące uregulowania zawodowe:

Federalna ustawa o adwokatach (BRAO)
Regulacje zawodowe (BORA)
Ustawa o adwokatach-specjalistach (FAO)
Ustawa o opłatach adwokackich (RVG)
Uregulowania zawodowe dla adwokatów w Unii Europejskiej (CCBE)

Powyższe zawodowe uregulowania – również w języku angielskim – znajdą Państwo na stronach internetowych Naczelnej Izby Adwokackiej www.brak.de.

Ubezpieczenie OC

HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG
Postfach 21 27
30021 Hannover

Miejscowy zakres obowiązywania:

1. Republika Federalna Niemiec

2. Państwa Unii Europejskiej
Ubezpieczone są roszczenia
(1) w związku z poradami i obsługą prawną zwiazaną z prawem Unii Europejskiej;
(2) w związku z występowaniem przed sądami Unii Europejskiej.

3. Na całym świecie w wysokości ustawowo przepisanej najmniejszej sumy ubezpieczeniowej przed pozaeuropejskimi sądami.

4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń, które rezultują z obsługi prawnej udzielonej przez biura, które nie mają siedziby w Niemczech.

Pozasądowy arbitraż sporów

Przy sporach pomiędzy adwokatami a ich zleceniobiorcami jest możliwe złożenie wniosku o arbitraż przy Izbie Adwokackiej w Hamburgu (według § 73 ustęp 2 nr 3 w związku z § 73 ustęp 5 BRAO) i lub do Naczelnej Izby Adwokackiej (§ 191 f BRAO), do wglądu na stronach internetowych Naczelnej Izby Adwokackiej (www.brak.de), e-mail: schlichtungsstelle@brak.de.

Adwokatom nie jest dozwolone przyjmowanie zleceń, które powodują kolizję interesów klientów (§ 43 a ustęp 4 BRAO). Przed przejęciem każdego zlecenia zostaje sprawdzone, czy ma miejsce kolizja interesów.

Prawo autorskie

Materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Prawo autorskie i prawa pokrewne należą do Kancelarii Adwokackiej Grau lub tym osobom, które udzieliły kancelarii licencji.

Prawa do zdjęć: Adriana Grau, iStockphoto.com
Koncepcja i design strony internetowej: Malte Kruse

Znaki towarowe

GRAU Rechtsanwälte PartGmbB
jest zarejestrowanym wspólnotowym znakiem towarowym.

Właściwe prawo:

Materiały udostępnione na niniejszczej stronie mają ogólny charekter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna. Dla prawnych wskazówek zamieszczonych na tej stronie internetowej prawem mającym zastosowanie jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.