Zwrot niemieckiej opłaty drogowej Maut

Od 2010 r. Republika Federalna Niemiec nieprawidłowo naliczała opłatę drogową za przejazd dla samochodów ciężarowych na autostradach i drogach federalnych podlegających opłacie i w sposób nieuzasadniony pobierała opłatę w nadmiernej wysokości. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 28.10.2020 r. (C-321/19). Przy obliczaniu stawek opłaty drogowej Republika Federalna Niemiec uwzględniała koszty policji drogowej jako bieżące koszty infrastruktury. Jednak zgodnie z art. 7 ust. 9 zmienionej dyrektywy 1999/62/WE koszty te nie powinny być kwalifikowane w ten sposób.

Opłata drogowa Niemcy

W związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stawki opłaty drogowej zostały obniżone z mocą wsteczną od 28 października 2020 r. Do końca 2023 roku przedsiębiorstwa transportowe mogą kierować wnioski do niemieckiego Urzędu ds. Transportu Towarowego o zwrot nadpłaconej opłaty drogowej za okres od 28.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Zwrot opłaty drogowej maut

W odniesieniu do okresu do dnia 27.10.2020 r., w którym opłata drogowa w Niemczech została obliczona nieprawidłowo, nie zostało jeszcze ostatecznie wyjaśnione, czy i w jakim zakresie można żądać zwrotu. Udział kosztów policji drogowej uwzględnionych przy obliczaniu stawek opłat za przejazd w latach 2010-2020 wynosił od 3,8 % do 7 %, w związku z czym mogą powstać znaczne roszczenia o zwrot kosztów.  W Niemczech toczy się już kilka spraw sądowych mających na celu wyjaśnienie tej kwestii. Wszystkie przedsiębiorstwa transportowe, które uiściły zawyżone opłaty drogowe za przejazd w okresie do 27.10.2020 r., mogą również dochodzić swoich roszczeń w Federalnym Urzędzie ds. Transportu Towarowego, o ile nie uległy one jeszcze przedawnieniu.

Zwrot kosztów maut – reprezentacja przed sądem

Nasza kancelaria prawna, specjalizująca się w prawie transportowym, z przyjemnością będzie Państwa reprezentować i doradzać przy ubieganiu się o zwrot kosztów i – w razie potrzeby – przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 0049 40 180 364 020 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.