Niemieckie prawo handlowe

Oferujemy obsługę prawną podmiotów gospodarczych we wszystkich zagadnieniach z zakresu prawa handlowego i prawa umów. Kancelaria przygotowuje i negocjuje indiwidualne umowy i ogólne warunki umów.

Udzielamy również porad z zakresu odpowiedzialności cywilnej producenta za wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu. Producent ponosi co do zasady odpowiedzialność cywilną za produkt, jeśli dojdzie do uszkodzenia ciała, zdrowia lub własności prywatnej innej osoby.

Jeśli eksportują lub importują Państwo towar, wtedy automatycznie zastosowanie znajduje Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG, Convention on Contracts for the International Sale of Goods), nazywana również konwencją wiedeńską. Kancelaria GRAU Rechtsanwälte PartGmbB świadczy usługi w sporządzaniu i negocjowaniu umów w międzynarodowym obrocie handlowym, wyjaśniamy zalety i wady takich umów w porównaniu z prawem narodowym. Poza tym zajmujemy się sporządzaniem ogólnych warunków umów, opierających się na międzynarodowym prawie handlowym.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.