Abmahnung Niemcy - Wezwanie do zaniechania naruszeń

Abmahnung (w j. polskim określane jako „wezwanie do zaniechania naruszenia”) jest to formalne pozasądowe wezwanie do zaprzestania określonych działań. Wezwanie do zaniechania naruszenia, w Niemczech najczęściej stosuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji i prawie internetowym. W prawie własności intelektualnej stosuje się pozasądowo wezwanie do zaniechania naruszenia przy naruszeniu patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i praw autorskich. W prawie internetowym często można spotkać również upomnienia ze względu na niewystarczające informacje odnośnie aukcji lub sprzedawcy w ramach tak zwanego impressum na popularnych platformach, takich jak np. eBay lub przy sprzedaży w ramach własnego sklepu internetowego. Wezwania do zaniechania naruszenia zlecane są przez właścicieli lub licencjobiorców praw ochronnych i przygotowane przez wyspecjalizowane w prawie własności intelektualnej kancelarie adwokackie. Często wezwania wysyłane są masowo do podmiotów gospodarczych, które nie zawsze faktycznie naruszają prawa podmiotu zlecającego wezwanie. Pisma tworzone są na podstawie typowego szablonu i do wezwania najczęściej załączony jest wzór tak zwanego oświadczenia o zaniechaniu (niem. Unterlassungserklärung).

WEZWANIE DO ZANIECHANIA – SKLEP INTERNETOWY NIEMCY

Właściciel sklepu on-line nie może zapomnieć o podstawowych regulacjach prawnych, ponieważ każde niedopatrzenie może stanowić naruszenie przepisów prawa konkurencji, co w konsekwencji może skutkować otrzymaniem wezwania (niem. Abmahnung). Podmiotem wzywającym jest zazwyczaj konkurencyjna firma, która zajmuje się sprzedażą podobnych produktów oraz działająca w tej samej branży co adresat wezwania. Abmahnung może być również wystosowany przez branżowe stowarzyszenie wspierające interesy gospodarcze swoich członków. Do wezwania do zaniechania dołączane jest oświadczenie o zaniechaniu praktyk nieuczciwej konkurencji (niem. Unterlassungserklärung) dokonywanych przez sklep internetowy. Zanim zdecydujemy się na podpisanie takiego oświadczenia warto zwrócić się do adwokata, który sprawdzi czy rzeczywiście zostały spełnione przesłanki do złożenia takiego oświadczenia oraz pomoże wprowadzić korzystniejsze modyfikacje do otrzymanego oświadczenia.

ABMAHNUNG NIEMCY – postępowania sąDowe

Wezwania do zaniechania, takiego jak Abmahnung nie należy ignorować, ponieważ w przypadku naruszenia przeciwnik ma prawo, po upływie wyznaczonego w piśmie terminu, do złożenia wniosku o przyspieszone postępowanie sądowe (niem. einstweilige Verfügung), jak i może wnieść pozew. Postępowania sądowe toczą się zasadniczo przed niemieckimi sądami, ponieważ są one właściwe miejscowo w przypadku naruszenia na terenie Niemiec. Niemiecki sąd będzie miejscowo właściwy również, jeśli sklep internetowy z siedzibą w Polsce kieruje swoją ofertę do odbiorców w Niemczech. Najistotniejsze przesłanki kierowania oferty do niemieckich odbiorców w orzecznictwie niemieckim to prezentowanie oferty w języku niemieckim, czy też oferowanie możliwości wysyłki międzynarodowej. Nie należy również podpisywać załączonego oświadczenia bez porady adwokackiej, ponieważ uregulowania w nim są zazwyczaj dużo ostrzejsze niż te przewidziane przez prawo. Poza tym podpisujący zobowiązuje się w razie następnego naruszenia do uiszczenia kary umownej. Bez odpowiedniego usunięcia naruszenia zgodnie z orzecznictwem niemieckich sądów, powstaje następne naruszenie i za tym również roszczenie o zapłatę kary umownej. Grau Rechtsanwälte PartGmbB jest kancelarią specjalizującą się w prawie własności intelektualnej i reprezentuje zarówno właścicieli praw ochronnych jak i podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, którym zarzuca się naruszenie praw, w postępowaniu pozasądowym i sądowym na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec. Przykładowo reprezentujemy naszych klientów w sporach o rzekome naruszenie praw ochronnych przeciwko takim podmiotom gospodarczym:
 • Adidas AG
 • Bänfer GmbH
 • B&F Baumaschinen & Factoring AG
 • BMW AG
 • BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
 • Coffee-Bike GmbH
 • Converse Inc.
 • Daimler AG
 • E.V.I GmbH
 • Hallufix AG
 • HAMA GmbH & Co. KG
 • HTS Hans Torgersen & Sonn AS
 • IDO e.V
 • Louis Vouitton
 • Magis S.p.A.
 • Mahle Filtersysteme GmbH
 • Naketano GmbH
 • Puma SE
 • Ravensburger Spiele-Verlag GmbH
 • Sony Music Entertainment Germany GmbH
 • Thomas Sabo GmbH & Co.
 • Tommy Hilfiger Europe B.V.
 • Triggerball GmbH
 • Twentieth Century Fox Home Entertainment Germany GmbH
 • Verband sozialer Wettbewerb e.V.
 • Verband zum Schutz des geistigen Eigentums im Internet (VSGE)
 • Verbraucherschutzverein gegen unlauteren Wettbewerb e.V.
 • Wettbewerbszentrale – Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.