Niemieckie teksty prawne dla sklepów internetowych

Prowadzenie sklepu www w Niemczech jest kolejnym etapem rozwoju wielu polskich przedsiębiorstw. Wśród dużych i małych przedsiębiorców nierzadko panuje mylne przeświadczenie, że przetłumaczenie strony sklepu internetowego na język niemiecki stanowi przesłankę wystarczającą do prowadzenia działalności internetowej w innym kraju. Jednakże, aby stworzyć sklep internetowy w Niemczech, który będzie funkcjonował zgodnie z tutejszym prawem krajowym, należy spełnić wiele wymogów, które narzucają niemieckie przepisy prawne i orzecznictwo. Sprawy nie ułatwia również fakt, że stawiane wymogi ulegają nieustannej aktualizacji.

Jedynie prowadzenie sklepu internetowego, stale monitorując jego zgodność z obowiązującym prawem, pomoże uniknąć wysokich grzywien administracyjnych, jak i wezwań do zaniechania, które powiązane są z wysokimi opłatami.

Doradzamy odnośnie wszelkich zagadnień związanych z e-commerce i wspieramy w procesie pisania tekstów prawnych Państwa sklepów internetowych, platform elektronicznych i stron firmowych, zgodnie z niemieckimi przepisami.

 

ZASADY PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO – IMPRESSUM

Każdy, kto oferuje sprzedaż poprzez sklep internetowy w Niemczech zobowiązany jest, zgodnie z tamtejszą ustawą medialną, do dostarczenia informacji dotyczących identyfikacji dostawcy, tzw. obowiązku impressum. Każdy sprzedawca bez wyjątku musi poinformować na swojej stronie internetowej o nazwie i adresie przedsiębiorcy, a w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa, należy spełnić również różnorodne obowiązki informacyjne. Jeśli dany podmiot ma osobowość prawną, to musi między innymi wskazać tę formę jak i numer wpisu do odpowiedniego rejestru handlowego, czy też wskazać osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

 

ZAKUPY ONLINE W NIEMCZECH A PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Istotną kwestią jest także przysługujące kontrahentowi prawo odstąpienia od umowy zawartej przez internet. Każdy sprzedawca świadczący swoje usługi na terenie Unii Europejskiej zobowiązany jest do pouczenia kupującego o możliwości odstąpienia od umowy, a także do dostarczenia mu jednolitego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

CO JEST POTRZEBNE DO PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO – OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Dostawca zobowiązany jest ponadto do dostarczenia konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy wraz z ustawowymi obowiązkami informacyjnymi. Przykładowo w relacji B2C ogólne warunki handlowe muszą zostać umieszczone na stronie internetowej sprzedawcy lub wysłane klientowi wraz z formularzem zamówienia.

 

PRAWO NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI – SKLEPY ONLINE W NIEMCZECH

W handlu prowadzonym w przestrzeni internetowej mają zastosowanie przepisy z zakresu prawa konkurencji, reklamy oraz regulacji cen. Dla tych kwestii szczególne znaczenie ma niemiecka ustawa o ograniczeniu nieuczciwej konkurencji (niem. UWG – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), która reguluje m.in. kwestię reklamy elektronicznej. Warto zaznaczyć, że reklama wysyłana drogą elektroniczną jest ustawowo zabroniona, chyba że adresat wyraził uprzednio zgodę lub jeśli reklamodawca może udowodnić, że:

  • uzyskanie adresu e-mail nastąpiło w związku ze sprzedażą klientowi towaru lub usługi,
  • adres jest stosowany dla bezpośredniej reklamy podobnego produktu lub usługi wcześniej nabytych,
  • klient nie sprzeciwił się używania jego adresu,
  • klient został poinformowany, że każdorazowo może, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, odmówić przyjmowania reklam.

 

POLITYKA PRYWATNOSCI A SPRZEDAŻ INTERNETOWA W NIEMCZECH

W związku z daleko posuniętą ochroną danych osobowych, konieczne jest umieszczenie na prowadzonej stronie internetowej dokumentu, mającego za cel poinformowanie użytkowników robiących zakupy internetowe w Niemczech m.in. o tym, jakie dane osobowe są o nich gromadzone i w jaki sposób przedsiębiorca może je wykorzystywać oraz czy są one przekazywane innym podmiotom.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.