Prawo transportowe w Niemczech

Transport lądowy, prawo w Niemczech

Wspieramy Państwa w dziedzinach takich jak niemieckie prawo spedycyjne, regulacje w transporcie lądowym, jak i również regulacje w transporcie powietrznym oraz kolejowym na terenie Niemiec oraz za granicą, a także prawie handlowym morskim oraz uregulowaniami prawnymi w zakresie składowania towarów oraz ich logistyki. W zakres naszych porad wchodzą także obszary obejmujące prawo ubezpieczeń, prawo celne oraz prawo międzynarodowe prywatne.

Naszym celem jest wspieranie Państwa prawnych i ekonomicznych interesów. Grau Rechtsanwälte PartGmbB pomaga Państwu w przygotowaniu wszelkich umów oraz ogólnych warunków handlowych. Reprezentujemy Państwa na arenie międzynarodowej jak i na rynku niemieckim w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych chroniąc Państwa prawa.

 

Pobierz – Prawo transportowe broszura

CZYTAJ WIĘCEJ

Kompleksowa obsługa podmiotów z branży spedycyjnej, oparta jest o doskonałą znajomość kluczowych aktów regulujących niemieckie prawo transportowe. Wypracowany model działania pozwala nam dostarczać firmom z sektora TSL kompleksowe rozwiązania, które usprawniają bieżące funkcjonowanie oraz minimalizują ryzyko niepożądanych roszczeń ze strony państwa lub konkurencji.

Naszym klientom, do których zaliczają się zarówno firmy zarejestrowane w Niemczech, jak i polscy przewoźnicy, świadczący tutaj swoje usługi, zapewniamy wielowymiarowe wsparcie. Oprócz wymienionego wyżej podstawowego zakresu usług obejmuje ono m.in. analizowanie i opiniowanie umów, dochodzenie roszczeń z tytułu szkód komunikacyjnych, stosunków z podwykonawcami czy zatrudniania pracowników oraz wszelkich innych obszarów, regulowanych przez prawo przewozowe w Niemczech.

Jak uzyskać licencję transportową w Niemczech?

Aby zgodnie z obowiązującymi przepisami móc realizować transport lądowy w sektorze przewozowym, niezbędna jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Poprzez usługi spedycyjne ustawodawca rozumie odpłatny lub prowadzony w ramach zorganizowanej działalności gospodarczej przewóz towarów, realizowany z wykorzystaniem samochodów ciężarowych, których całkowita masa wraz z przyczepą przekracza 3,5 tony. Zgodnie z niemieckim prawem spedycyjnym, do prowadzenia działalności w branży TSL niezbędne są:

  • licencja na transport drogowy wyłącznie na terenie Niemiec,

lub

  • zezwolenie obejmujące teren Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się poza terenem Niemiec, zwolnione jest z obowiązku uzyskania licencji, pod warunkiem, że posiada zezwolenie wydane przez inne państwo UE, lub licencję obejmującą kraje członkowskie. Prawo regulujące transport lądowy w Niemczech zobowiązuje osoby wykonujące przewozy do posiadania przy sobie uprawnień wraz z certyfikatami dla konkretnego pojazdu oraz okazywania ich uprawnionym organom w trakcie kontroli.

Kiedy jeszcze przewoźnicy i spedytorzy mogą skorzystać z pomocy prawnej?

Nasza kancelaria, wyspecjalizowana w sprawach regulowanych przez prawo transportowe w Niemczech, wspiera swoich klientów z branży spedycyjnej we wszystkich działaniach na styku przepisów przewozowych i biznesu. Poza bieżącymi poradami prawnymi, reprezentacją przed sądami oraz organami administracji publicznej czy opiniowaniem umów, jesteśmy w do Państwa dyspozycji także w przypadku sporów z kontrahentami, windykacji należności, rozliczania czasu pracy kierowców czy spraw ubezpieczeniowych.

Korzystając ze wsparcia wykwalifikowanych prawników, doskonale orientujących się w realiach dyktowanych przez niemieckie prawo spedycyjne mogą Państwo w pełni poświecić się rozwojowi własnego biznesu. Gwarancja kompleksowej obsługi prawnej, realizowanej przez kompetentnych specjalistów pozwala przedsiębiorcom z branży przewozowej zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz minimalizować ryzyka niepożądanych zjawisk, mających wpływ na jakość wykonywanej działalności.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.