Windykacja w Niemczech

Przedsiębiorcy często stają w sytuacji, w której kontrahenci nie wywiązują się ze swoich finansowych zobowiązań. Schemat jest zazwyczaj podobny, na początku pojawiają się opóźnienia w płatnościach faktur, następnie usługobiorcy powołują się na wady w świadczeniu licząc na obniżenie ich wysokości, by wreszcie całkowicie wstrzymać płatności. Rozwiązanie tej kwestii jest bolączką zwłaszcza w okresach spowolnienia gospodarczego, w których ryzyko negatywnych skutków wzrasta.

Pomimo że na terenie Niemiec odsetek terminowych płatności należy do najwyższych w Europie, to zwłaszcza w ostatnich latach zaobserwować można mało optymistyczną tendencję do wzrostu liczby nieodzyskanych wierzytelności. Powoduje to, że coraz częściej konieczne staje się skorzystanie z usług adwokata lub firmy świadczącej usługi windykacyjne, gdyż klasyczne wysyłanie wezwań do zapłaty czy ujawnianie informacji o długu w rejestrze, rzadko kiedy przynosi oczekiwany efekt.

GRAU Rechtsanwälte PartGmbB jest niemiecką kancelarią oferującą wyspecjalizowaną obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie windykacji należności na terenie Niemiec.

Nasze usługi kierujemy w pierwszej kolejności do polskich przedsiębiorców, którzy wielokrotnie stają przed problemem braku skuteczności i wysokich kosztów, związanych z dochodzeniem należności za granicą. Znajomość realiów rynku niemieckiego umożliwia nam szybkie i efektywne działanie.

 

Skuteczna windykacja na terenie Niemiec

Stale wzrastająca liczba postępowań upadłościowych podmiotów gospodarczych pokazuje, że windykacja należności – nawet przeciwko stałym kontrahentom – staje się koniecznym krokiem.

Windykacja należności przeciwko niemieckim dłużnikom powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowaną w prawie gospodarczym kancelarię adwokacką z siedzibą w Niemczech. Tylko i wyłącznie znajomość rynku niemieckiego i niemieckiego systemu prawnego umożliwia szybką i efektywną windykację.

Zwracając się bezpośrednio do kancelarii adwokackiej, a nie do firmy windykacyjnej skracają Państwo czas oczekiwania na należności, ponieważ znaczna część spraw wymaga skorzystania z drogi sądowej i w przypadku gdy dłużnik złoży sprzeciw w ramach postępowania upominawczego, jako adwokaci możemy przeprowadzić dla Państwa również postępowanie sądowe.

W ten sposób otrzymają Państwo usługę kompleksową i korzystniejszą finansowo, gdyż ze względu na przymus adwokacki, firmy windykacyjne są niejako zobowiązane do dalszego outsourcingu usług i zlecenia przeprowadzenia sprawy sądowej adwokatowi.

 

GRAU Inkasso

W ramach GRAU Inkasso zapewniamy transparentne koszty oraz skuteczną windykację należności dokonywaną przez niemieckiego adwokata z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku niemieckim. Windykację przeprowadzamy zarówno w trybie polubownym, jak i sądowym.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.