Niemieckie prawo o nieuczciwej konkurencji

Prawo nieuczciwej konkurencji jest jedną z najistotniejszych dziedzin prawa dla każdego podmiotu gospodarczego, bez względu na to, czy jest już aktywny na rynku, czy dopiero planuje rozpoczęcie działalności. Każdy przejaw działalności związany z organizacją prowadzonego przedsiębiorstwa, jak np. reklama, strona internetowa lub dystrybucja towarów może stwarzać problemy z zakresu prawa konkurencji. Konkurenci rynkowi często występują przeciwko innym podmiotom w ramach możliwości jakie stwarza im prawo nieuczciwej konkurencji. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na terenie Niemiec, gdyż nawet drobne naruszenia mogą zniweczyć długotrwałe przygotowania związane z wprowadzeniem produktu na rynek.


Kancelaria GRAU Rechtsanwälte PartGmbB świadczy doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa konkurencji. Zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych w przedmiocie zgodności z prawem kampanii reklamowych i poszczególnych działań podmiotów gospodarczych na rynku.


Reprezentujemy klientów w sporach z konkurentami, zrzeszeniami gospodarczymi i zrzeszeniami  konsumentów. Przygotowujemy wezwania konkurentów do zaniechania naruszenia i odpowiedzi na wezwania, składamy w imieniu klientów tak zwane procesowe pisma ochronne. Reprezentujemy naszych klientów na terenie całych Niemiec w postępowaniach o tymczasowe rozporządzenie sądowe, jak również w postępowaniach dotyczących głównego przedmiotu sporu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.