Reprezentacja w sprawach o wykroczenia drogowe w Niemczech

Wykroczenia drogowe są dla wielu kierowców ciężarówek i firm transportowych częstym źródłem nieporozumień z policją lub z niemieckim Urzędem ds. Transportu Drogowego (BAG) i mogą mieć poważne konsekwencje finansowe. Kancelaria GRAU Rechtsanwälte PartGmbB doradza i reprezentuje przedsiębiorstwa transportowe w postępowaniach w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym.

Obrona w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym

Nasze doświadczenie pokazuje, że znaczna część decyzji nakładających mandaty jest nieprawidłowa. Częste są zarówno przypadki, w których sprawa o wykroczenie drogowe przeciwko przedsiębiorstwom transportowym wszczynana jest bezprawnie, jak również sytuacje, w których na podstawie oszacowania ustala się przepadek korzyści majątkowej na zbyt wysokim poziomie. W wielu sprawach nasza Kancelaria doprowadziła do całkowitego umorzenia postępowania lub do znaczącego zmniejszenia wysokości mandatu.

Najczęstsze wykroczenia dotyczące ruchu drogowego

Typowe wykroczenia drogowe to brak wymaganych prawem dokumentów, niezachowanie obowiązków w zakresie korzystania z tachografu, niezachowanie wymaganego prawem odpoczynku lub norm w zakresie maksymalnych wymiarów, nacisku na osie i całkowitej masy pojazdu (przeładowanie), jak również niewystarczające zabezpieczenie ładunku, niezgodny z prawem stan techniczny pojazdu ciężarowego lub naczepy, naruszenie zakazów jazdy w niedziele i święta. Ponadto mandaty i kary wymierzane są w przypadku wykroczeń przeciwko przepisom o pobycie i pracy obcokrajowców, o pozwoleniach na pracę, o ubezpieczeniu społecznym, jak również o przejazdach kabotażowych.  

Adwokat od spraw drogowych

W przypadku otrzymania przez Państwa mandatu lub decyzji o przepadku korzyści finansowej możemy sprawdzić, czy w danej sytuacji odwołanie ma szanse powodzenia, a także reprezentować Państwa w dalszych sprawach dotyczących transportu drogowego.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.