Ostrożność w kontaktach ze spółką UG (haftungsbeschränkt)

Wiele polskich przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy ze szczególnego ryzyka związanego z prowadzeniem interesów z Unternehmergesellschaft, w skrócie UG (haftungsbeschränkt).

Może to mieć poważne konsekwencje dla dostawców, zleceniobiorców lub innych kontrahentów Unternehmergesellschaft, ponieważ w wielu przypadkach spółki będące Unternehmergesellschaft nie są wystarczająco wypłacalne.

Czym jest Unternehmergesellschaft?

Unternehmergesellschaft jest spółką kapitałową prawa niemieckiego o bardzo niskim kapitale zakładowym. Można ją założyć z kapitałem zakładowym wynoszącym zaledwie 1,00 euro. W przypadku niewypłacalności kapitał zakładowy służy jako aktywa odzyskiwalne. Poza tym, wspólnicy lub członkowie zarządu spółki zasadniczo nie ponoszą odpowiedzialności.

Zgodnie z § 5a niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung), w celu ostrzeżenia obrotu prawnego przed niską kapitalizacją, spółki będące Unternehmergesellschaft są zobowiązane do używania oznaczenia „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” lub „UG (haftungsbeschränkt)”. Jeżeli wbrew powyższemu, spółka będąca Unternehmergesellschaft występuje jedynie pod nazwą „Unternehmergesellschaft” lub „UG”, skutkuje to odpowiedzialnością członków zarządu spółki za powstały w ten sposób nieprawidłowy pozór prawny (niem. Federalny Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof), wyrok z dnia 12.01.2022 r., sygn. akt III ZR 210/20).

Zgodnie z § 5a ust. 3 niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung), spółki będące Unternehmergesellschaft są zobowiązane do tworzenia rezerw, które mogą być wykorzystywane wyłącznie na prawnie określone cele. Rezerwy powinny służyć podwyższeniu kapitału zakładowego. Po osiągnięciu kwoty 25.000,00 euro spółka może zostać przekształcona w spółkę GmbH. Jednakże Unternehmergesellschaft, która nie osiąga zysków, zazwyczaj nie jest w stanie tworzyć rezerw. Ze względu na niską kapitalizację, spółki będące Unternehmergesellschaft są podatne na ryzyko niewypłacalności.

Dlaczego Unternehmergesellschaft została wprowadzona w Niemczech?

Wiele osób rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy zakładają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, często nie posiada kwoty 25.000,00 euro, wymaganej do założenia Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). W związku z tym, wiele spółek przyjęło formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie prawa brytyjskiego, prowadząc jednak działalność gospodarczą wyłącznie w Niemczech. Często prowadziło to do komplikacji w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego lub prawa upadłościowego. Niemiecki ustawodawca zareagował na to i wprowadził formę prawną Unternehmergesellschaft.

Jak można chronić się podczas prowadzenia interesów ze spółkami będącymi Unternehmergesellschaft?

Jeśli kontrahent ma formę prawną Unternehmergesellschaft, należy zażądać płatności z góry lub określonych płatności zaliczkowych bądź ratalnych. Alternatywnie można zażądać gwarancji lub innych zabezpieczeń w celu ochrony na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy.

Kancelaria Grau Rechtsanwälte PartGmbB oferuje wsparcie prawne w codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa w Niemczech, szczególnie dla przedsiębiorstw z polskim kapitałem – całe spektrum niemieckiego prawa gospodarczego, począwszy od prawa korporacyjnego i handlowego, poprzez prawo dystrybucyjne, prawo pracy, prawo upadłościowe i windykacje należności.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.