Dlaczego sklepy internetowe muszą być w przyszłości wolne od wszelkich barier?

Aby wdrożyć europejską dyrektywę w sprawie dostępności produktów i usług (dyrektywa (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług), niemiecki Bundestag przyjął ustawę o dostępności bez barier (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, BFSG).

Ustawa ta zobowiązuje operatorów sklepów internetowych do oferowania i dostarczania produktów i usług w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły je znaleźć, uzyskać do nich dostęp i korzystać z nich bez pomocy i bez szczególnych trudności. W tym kontekście nie tylko produkt lub usługa muszą być wolne od barier, ale także dostęp do niezbędnych informacji.

Jakie środki muszą podjąć operatorzy sklepów internetowych?

Operatorzy sklepów internetowych muszą zapewnić, że ich oferta internetowa jest zaprojektowana tak, aby była wolna od wszelkich barier. Przede wszystkim istotne są następujące punkty:

  • informacje muszą być prezentowane w taki sposób, aby mogły być odbierane przez wszystkich użytkowników;
  • wszystkie funkcje techniczne w sklepie internetowym muszą być również możliwe do wykorzystania bez konieczności używania myszki;
  • treść musi być łatwa do zrozumienia;
  • ponadto pomoce, takie jak oprogramowanie do rozpoznawania mowy lub czytniki Braille’a, powinny być w stanie rozpoznać i przekazać treść.

 

Dla operatorów sklepów internetowych oznacza to, że muszą oni sprawdzić całą swoją ofertę internetową i dostosować ją do nowych wymogów prawnych.

Czy istnieją wyjątki dla mikroprzedsiębiorstw?

Zwolnione z obowiązku są jedynie mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników i osiągające roczny obrót poniżej 2 milionów euro lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro i które świadczą wyłącznie usługi. Wszystkie sklepy internetowe, które sprzedają produkty, są zobowiązane do wdrożenia wymogów ustawy o dostępności bez barier.

Do kiedy sklepy internetowe muszą zostać odpowiednio dostosowane?

Ustawa wchodzi w życie 19.06.2025 r. Do tego dnia wszystkie sklepy internetowe muszą wdrożyć wymogi ustawy o dostępności bez barier.

Jakie są kary za naruszenie przepisów?

Zgodność z wymogami ustawy o dostępności bez barier będzie monitorowana przez organy nadzoru rynku. W przypadku naruszeń mogą zostać nałożone grzywny w wysokości do 100 000 EURO.

Chcesz mieć pewność, że Twój sklep internetowy jest w pełni zgodny z niemieckim prawem?

Grau Rechtsanwälte PartGmbB oferuje wsparcie prawne dla przedsiębiorców z branży e-commerce we wszystkich aspektach prawnych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego w Niemczech.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.