Zmiany w prawie pracy w Niemczech – Co pracodawca powinien wiedzieć?

Przypominamy! W dniu 01.08.2022 r. weszły w życie ważne zmiany w niemieckiej ustawie o weryfikacji (niem. Nachweisgesetz) w ramach krajowej implementacji Dyrektywy UE w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (2019/1152). W związku z tymi zmianami istnieją rozszerzone obowiązki informacyjne przy zatrudnianiu nowych pracowników.

Co się zmieniło­?

Informacje muszą być zapisane na piśmie i przekazane nowemu pracownikowi. Pracodawcy mogą to wdrożyć jako część umowy o pracę lub poprzez osobne pismo. Na piśmie muszą być zapisane również między innymi następujące warunki pracy:

  • skład i wysokość wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie za nadgodziny, dodatki, premie i płatności specjalne oraz wszelkie inne składniki wynagrodzenia,
  • uzgodniony czas pracy, przerwy na odpoczynek i okresy odpoczynku, a w przypadku pracy w systemie zmianowym – system zmianowy, rytm zmianowy i warunki zmiany zmian,
  • możliwość, jeśli istnieje, zamówienia nadgodzin i warunki takich nadgodzin
  • tryb postępowania pracodawcy i pracownika w przypadku rozwiązania stosunku pracy
  • odniesienie do obowiązujących układów zbiorowych, umów o pracę i umów o świadczenie usług
  • wszelkie uprawnienia do szkoleń w przedsiębiorstwie lub zakładowych systemów emerytalnych
  • datę końcową lub przewidywany czas trwania w przypadku stosunków pracy na czas określony.

Czy zmiany dotyczą tylko osób, które podpisały umowę po 01.08.2022r.?

Nie. Pracownicy, z którymi umowa o pracę istniała już przed 01.08.2022 r., mogą również zażądać od swojego pracodawcy przekazania wymaganych informacji.

Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca?

Naruszenia mogą skutkować karami pieniężnymi w wysokości do 2.000,00 EUR.

Kancelaria Grau Rechtsanwälte PartGmbB oferuje wsparcie prawne w codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa w Niemczech, szczególnie dla przedsiębiorstw z polskim kapitałem – całe spektrum niemieckiego prawa gospodarczego, począwszy od prawa korporacyjnego i handlowego, poprzez prawo dystrybucyjne, prawo pracy, prawo upadłościowe i windykacje należności.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.