Niemieckie sądy orzekają kary za nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych wobec pracowników i osób ubiegających się o pracę. Co pracodawcy muszą wziąć pod uwagę w związku z RODO?

Sądy Pracy w Duisburgu i w Badenii-Wirtembergii orzekły kary grzywny w wysokości 750 euro i 2,5 tys. euro za nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych przez pracodawców wobec byłych pracowników i osób ubiegających się o pracę zgodnie z art. 82 I RODO.

Uznaje się, że do naruszenia doszło, jeśli dana osoba utraciła kontrolę nad własnymi danymi lub doświadczyła ograniczenia swoich praw. W wyrokach sprecyzowano również, że pracownik może zażądać od pracodawcy usunięcia upomnienia z akt osobowych nawet po zakończeniu stosunku pracy, oraz że pracodawca musi niezwłocznie przekazać informacje o tym, czy ich dane osobowe są przetwarzane.

Jakie prawa w zakresie ochrony danych przysługują pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy?

Zgodnie z niemieckim prawem, pracownik ma prawo do różnych roszczeń dotyczących ochrony danych po zakończeniu stosunku pracy, które są uregulowane w Federalnej Ustawie o Ochronie Danych (BDSG) i Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO). Najważniejsze roszczenia obejmują:

  1. Prawo do informacji: Pracownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy i jakie dane osobowe są przetwarzane na jego temat.
  2. Prawo do sprostowania: Były pracownik może zażądać sprostowania nieprawidłowych danych.
  3. Prawo do usunięcia danych: W pewnych okolicznościach pracownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych, w szczególności jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub ich przechowywanie nie jest już niezbędne.
    Dotyczy to usunięcia ostrzeżenia z akt osobowych. Służy ono bowiem upomnieniu za niewłaściwe zachowanie i jako ostrzeżenie w związku ze zbliżającym się zakończeniem stosunku pracy. W związku z tym jego przechowywanie nie jest już konieczne po rozwiązaniu stosunku pracy.
  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W niektórych przypadkach były pracownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych, na przykład w przypadku podważenia prawidłowości danych.
  2. Prawo do sprzeciwu: Były pracownik może w pewnych okolicznościach sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych.

Co jest chronione przez powyższe prawa?

Prawa przysługują zarówno pracownikom, jak i kandydatom do pracy w celu zagwarantowania, że ich dane osobowe są odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO jest pracodawca. Oprócz pracodawcy, za administratora danych może być również uznana osoba, która podaję się za „właściciela” przedsiębiorstwa i podejmuje samodzielne decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Po jakim czasie należy udzielić wymaganych informacji?

Pracodawca musi udzielić pracownikowi informacji bez zbędnej zwłoki o środkach podjętych zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. Jednakże, o ile nie występują szczególne okoliczności, nie uznaje się, że pracodawca podjął działania bez zbędnej zwłoki po upływie okresu dłuższego niż jeden tydzień.

Wniosek o udzielenie informacji nie jest nieważny, jeśli pracownik wyznaczy pracodawcy za krótki termin, ale podlega przepisom ustawowym.

Jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów?

Naruszenie rozporządzenia o ochronie danych może skutkować grzywnami, roszczeniami odszkodowawczymi i ostrzeżeniami ze strony organizacji ochrony konsumentów.

Kancelaria Grau Rechtsanwälte PartGmbB oferuje wsparcie prawne dla przedsiębiorców we wszystkich aspektach prawnych związanych z ochroną danych, w tym przesyle danych osobowych w koncernie. Kancelaria oferuje również obsługę jako zewnętrzny inspektor ds. ochrony danych osobowych.  

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.