Oszustwa za pośrednictwem fantomów firm transportowych w Niemczech

Kradzieże ładunków na parkingach poprzez rozcinanie plandek oraz kradzieże cennych i łatwo przetwarzalnych towarów to niestety codzienny problem. Nowością są oszustwa dokonywane przez firmy fantomy na internetowych giełdach transportowych.

Gangi oszustów wykorzystują internetowe giełdy transportowe do pozyskiwania zleceń transportowych w drodze podwykonawstwa oraz do całkowitego sprzeniewierzenia towarów transportowych po ich przejęciu w punkcie załadunku. Przestępcy robią to w różny sposób:

Trzy typowe zachowania przestępców w sprawach o oszustwa

1. Nadużywanie tożsamości

Przestępcy wykorzystują tożsamość znanych i prawdziwych firm i celowo fałszują dokumenty przewozowe. Podają przy tym jako dane kontaktowe adresy freemailowe, takie jak te z Hotmail, Gmail czy GMX, a jako jedyne dane kontaktowe numery telefonów komórkowych.

2. Przejmowanie przedsiębiorstw transportowych o ugruntowanej pozycji na rynku

Inni przestępcy przejmują znane firmy spedycyjne, które mają problemy z płatnościami i/lub są zagrożone niewypłacalnością. Jedynym celem przejęcia jest dokonywanie kradzieży ładunków pod znaną i wykorzystanie dobrego imienia spedytora. Aż do całkowitego zrujnowania dobrej reputacji spedytora z powodu częstych przypadków oszustw, przestępcy mogą często sprzeniewierzyć ładunek o wartości kilku milionów euro.

3. Wolny wynalazek spedytora lub firmy transportowej

Idąc o krok dalej, przestępcy udają, że prowadzą firmę spedycyjną, korzystając z fałszywych stron internetowych, fałszywych tablic rejestracyjnych samochodów ciężarowych, fałszywych listów przewozowych CMR, fałszywych certyfikatów ubezpieczeniowych i licencji. Przestępcy ci sprzeniewierzają również przejęty przez siebie ładunek w punkcie załadunku.

Utrudnione ściganie z powodu działalności transgranicznej

Ściganie przestępców utrudnia fakt, że działają oni ponad granicami. Przewożony towar jest ładowany za granicą i rozładowywany u odbiorcy mającego również siedzibę za granicą. Domniemany podwykonawca ma siedzibę w kraju trzecim. Poszkodowany przewoźnik musiałby się zmierzyć się z trudnościami związanymi z wniesieniem skargi karnej za granicą.

Odpowiedzialność za utratę ładunku

Ponadto spedytorzy i przewoźnicy, którzy padli ofiarą takich przestępców, ponoszą odpowiedzialność za utratę ładunku w nieograniczonym zakresie zgodnie z art. 3, 29 ust. 2 CMR. Zgodnie z orzeczeniem Wyższego Sądu Krajowego w Szlezwiku/Niemcy z dnia 18.12.20914 (sygnatura sprawy 16 U 24/14) przewoźnik musi przyjąć celowe przywłaszczenie ładunku przez podwykonawcę jako działanie umyślne poprzez art. 3 CMR. W pewnych okolicznościach przewoźnik może zarzucić nadawcy przyczynienie się do zaniedbania w ramach art. 29 CMR. Warunkiem jest jednak, że nadawca był zobowiązany do sprawdzenia tożsamości kierowcy i ciężarówki. \

Ponieważ często taka kontrola tożsamości i numerów rejestracyjnych nie została umownie uzgodniona, i jest na podstawie umowy jest wystarczające, że kierowca legitymuje się przy przewozie podając numer referencyjny, zarzut przyczynienia się do zaniedbania wobec nadawcy ma małe szanse na sukces przed niemieckim sądem.

Możliwość odmowy zaspokojenia roszczeń przez ubezpieczycieli komunikacyjnych

Ponadto ubezpieczyciele transportowi mogą odmówić przyjęcia zapłaty, jeśli firma transportowa nie wykonała ciążącego na niej obowiązku, aby odpowiednio ze starannością rozważnego przedsiębiorcy kontrolować podwykonawców.

Sposoby ochrony przed oszustwami

Z tego powodu przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowej giełdy transportowej należy dokładnie sprawdzić podwykonawcę. Powinno to obejmować:

  • sprawdzenie danych kontaktowych przewoźnika,
  • potwierdzenia ubezpieczenia,
  • wypisu z rejestru handlowego oraz danych bankowych.

 

Podany identyfikator VAT należy sprawdzić pod kątem autentyczności w unijnym systemie wymiany informacji o VAT. Na stronie internetowej przyszłego partnera handlowego należy sprawdzić, czy dostępne są kompletne dane przedsiębiorstwa (niem. Impressum) i czy odpowiadają one informacjom zawartym na giełdzie transportowej.

Po złożeniu zamówienia należy poprosić o podanie numerów rejestracyjnych pojazdu i naczepy, a także nazwiska kierowcy oraz kopii jego prawa jazdy i dowodu osobistego. Nadawca powinien być również zobowiązany do sprawdzenia tych dokumentów przed przekazaniem ładunku.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dostarczonymi kopiami a dokumentami przedstawionymi w punkcie załadunku, ładunek nie powinien zostać przekazany kierowcy.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku, gdy dokumenty są niekompletne i zostały wypełnione z błędami ortograficznymi lub posiadają nieczytelne fragmenty lub różne formatowanie. Jest to wskazanie na możliwość fałszerstwa. Należy unikać kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej i numerów telefonów komórkowych. Ponowne sprawdzenie powinno być przeprowadzone w przypadku krótkotrwałych zmian firmy, kierowcy lub w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego.

Autor: adw. Sabine Kemper

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub pod adresem office@graulaw.eu

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.