Obowiązek rejestrowania czasu pracy w Niemczech

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych opublikowało projekt ustawy o reformie ustawy o czasie pracy, który jest obecnie przedmiotem dyskusji niemieckiego Rządu Federalnego.

Powód nowego projektu ustawy

Rząd Federalny reaguje na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Federalnego Sądu Pracy. Już w 2019 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że istnieje obowiązek rejestrowania czasu pracy ze względu na art. 3, 5 i 6 dyrektywy o czasie pracy (Europejski Trybunał Sprawiedliwości, orzeczenie z 14.05.2019, sygn. C-55/18). Również Federalny Trybunał Pracy w orzeczeniu z dnia 13.09.2022 r. (sygn. 1 ABR 22/21) ustanowił obowiązek pracodawcy do ogólnego rejestrowania czasu pracy.

Rejestrowanie cyfrowe i w tym samym dniu

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy przewiduje, że początek, koniec i czas trwania dziennego czasu pracy należy co do zasady rejestrować cyfrowo. Czas pracy musi być rejestrowany w tym samym dniu, w którym praca jest wykonywana. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracownika na jego żądanie o przepracowanych godzinach poprzez wydrukowanie elektronicznej ewidencji. Ewidencja musi być sporządzona w języku niemieckim i musi być przechowywana przez co najmniej dwa lata.

Zgodnie z projektem, wyjątki od tej regulacji są możliwe w następujących przypadkach:

  • gdy stosowany jest układ zbiorowy lub na podstawie układu zbiorowego przez umowę zakładową,
  • dla małych przedsiębiorców zatrudniających do dziesięciu pracowników,
  • dla zagranicznych pracodawców bez stałej siedziby w Niemczech, którzy delegują do Niemiec mniej niż dziesięciu pracowników, oraz
  • dla pracowników domowych w prywatnych gospodarstwach domowych.

Uznaniowy czas pracy powinien być nadal możliwy

Czas pracy oparty na zaufaniu to model czasu pracy, w którym pracodawca zrzeka się prawa do określania początku i końca ustalonego w umowie czasu pracy. W tym przypadku pracodawca ufa, że pracownik wypełni swój obowiązek pracy. W przypadku czasu pracy opartego na zaufaniu pracodawca ma przekazać pracownikowi obowiązek ewidencjonowania czasu pracy oraz zapewnić, że będzie on świadomy wszelkich naruszeń przepisów prawa dotyczących czasu pracy i okresów odpoczynku.

Kary za nieprzestrzeganie obowiązku ewidencjonowania czasu pracy

Projekt ustawy przewiduje, że naruszenia obowiązku ewidencjonowania mogą być karane grzywną w wysokości do 30.000 euro.

Prawny obowiązek rejestrowania czasu pracy będzie obowiązywał od momentu wejścia w życie ustawy. Nawet jeśli będzie obowiązywał roczny okres przejściowy, pracodawcy zatrudniający więcej niż dziesięciu pracowników powinni odpowiednio wcześnie przygotować się do cyfrowej rejestracji czasu pracy i stworzyć niezbędne do tego warunki techniczne.

Wniosek: Pracodawcy powinni przygotować się do cyfrowej rejestracji czasu pracy

Kancelaria Grau Rechtsanwälte PartGmbB oferuje wsparcie prawne w codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa w Niemczech, szczególnie dla przedsiębiorstw z polskim kapitałem – całe spektrum niemieckiego prawa gospodarczego, począwszy od prawa korporacyjnego i handlowego, poprzez prawo dystrybucyjneprawo pracyprawo upadłościowe i windykacje należności.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.