Update: Wyrok Sądu Administracyjnego w Kolonii w sprawie opłaty drogowej od samochodów ciężarowych

20 marca 2024 r. Sąd Administracyjny w Kolonii w wyroku (sygn. akt 14 K 6556/20) orzekł, że pobieranie opłaty drogowej od pojazdów ciężarowych w okresie od 1 października 2015 r. do 27 października 2020 r. było niezgodne z prawem, z uwagi na fakt, iż przy obliczaniu wysokości opłaty drogowej uwzględniono koszty policji drogowej

W wyniku powyższego, Sąd Administracyjny zobowiązał Republikę Federalną Niemiec do zwrotu pobranej opłaty drogowej.

Sąd uzasadnił swoje stanowisko, wskazując, iż ze względu na przepisy dyrektywy UE w sprawie kosztów infrastruktury drogowej przez pojazdy, koszty policji drogowej nie mogą być uwzględnione w kalkulacji stawek opłat drogowych. Rozważania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Wyższego Sądu Administracyjnego w Münster, które podjęły już decyzję w tej sprawie za okres od 2010 do 2011 roku, można w pełni zastosować do okresu od 2015 do 2020 roku. Ponadto nieprawidłowe było również samo obliczanie kosztów policji, gdyż obejmowało koszty poniesione na realizację zadań innych niż policyjne.

W wyroku sąd ustalił, że odsetek kosztów policji drogowej w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. wynosił 5,86%, a w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 27 października 2020 r. 4,44%.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Strony mogą złożyć wniosek o odwołanie, który zostanie rozpatrzony przez Wyższy Sąd Administracyjny w Münster. Przed Sądem Administracyjnym w Kolonii rozpatrywane są kolejne pozwy firm transportowych, w których domagają się one nie tylko pokrycia udziału w kosztach policyjnych, ale także pełnego zwrotu opłat za przejazd uiszczonych za różne okresy. Nie jest jeszcze jasne, kiedy sąd wyda orzeczenie w sprawie tych roszczeń.

Wyrok potwierdza roszczenia firm transportowych, które zwróciły się do Federalnego Urzędu ds. Mobilności i Logistyki o zwrot opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych. Dopiero okaże się, czy jedna ze stron złoży apelację i jak sąd orzeknie w sprawie pozostałych roszczeń.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.