Klauzule ochrony klientów jako skuteczna ochrona przed konkurencją w Niemczech.

Liczne przedsiębiorstwa zlecają podwykonawcom lub partnerom kooperacyjnym pełną lub częściową realizację umów o dzieło i usług, umów transportowych lub innych usług. Czyniąc to, podwykonawcy i partnerzy kooperacyjni regularnie mają bezpośredni kontakt z klientami końcowymi klienta.

W tym kontekście zawsze istnieje uzasadniona obawa, że podwykonawcy w przyszłości wejdą w stosunek umowny z klientem końcowym zamiast ze swoim zleceniodawcą. Może to spowodować znaczne szkody dla zleceniodawcy, ponieważ w przyszłości nie będzie on już otrzymywał zleceń od swojego dotychczasowego klienta.

Jak zleceniodawcy mogą się chronić?

Aby uniknąć tej sytuacji, wielu zleceniodawców umieszcza w swoich umowach z podwykonawcami klauzule uniemożliwiające podwykonawcy późniejszą pracę bezpośrednio dla klienta końcowego. Oczywiście, zleceniodawca ma uzasadniony interes w tym, aby uniemożliwić podwykonawcy pozyskiwanie jego klientów.

Klauzula ochrony klienta skuteczna tylko w określonych warunkach.

Zgodnie z orzecznictwem niemieckiego Sądu Najwyższego, klauzule ochrony klienta są skuteczne tylko wtedy, gdy spełniają określone ograniczenia co do zakresu i czasu trwania w odniesieniu do lokalizacji, czasu i przedmiotu.

Ponadto klauzula ochrony klienta nie może w nieuzasadniony sposób utrudniać przyszłej działalności handlowej kooperanta. To, czy konkretna klauzula ochrony klienta została skutecznie uzgodniona, zależy od indywidualnego przypadku.

Aby podwykonawca lub kooperant nie stał się konkurentem, przy formułowaniu klauzul ochrony klienta należy zachować ostrożność i zwrócić uwagę na konieczne ograniczenia oraz szczególne okoliczności danego przypadku. Z kolei nieważna klauzula ochrony klienta nie zapewnia ochrony przed konkurencją ze strony podwykonawcy lub partnera kooperacyjnego.

Kancelaria Grau Rechtsanwälte PartGmbB oferuje wsparcie prawne w codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa w Niemczech, szczególnie dla przedsiębiorstw z polskim kapitałem – całe spektrum niemieckiego prawa gospodarczego, począwszy od prawa korporacyjnego i handlowego, poprzez prawo dystrybucyjneprawo pracyprawo upadłościowe i windykacje należności.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.