Dlaczego niemiecki syndyk masy upadłościowej może żądać płatności od wierzycieli?

Jeżeli spółka lub indywidualne przedsiębiorstwo z siedzibą w Niemczech znajdzie się w kryzysie gospodarczym, na wniosek dłużnika lub wierzyciela w Niemczech wszczynane jest postępowanie upadłościowe.

Celem postępowania upadłościowego jest umożliwienie zaspokojenia wszystkich wierzycieli w równym stopniu z majątku dłużnika. W tym celu zarządca masy upadłościowej dysponuje całym majątkiem dłużnika, który obejmuje nie tylko towary, zapasy, nieruchomości i pojazdy, ale także roszczenia wobec innych spółek. Ponadto syndyk masy upadłościowej sprawdza, czy wierzyciel nie uzyskał przewagi nad innymi wierzycielami z powodu częściowych płatności dłużnika lub z powodu środków egzekucyjnych. Kodeks upadłościowy reguluje, czy i na jakich warunkach zarządca może zażądać zwrotu tych kwot od wierzyciela do masy upadłości.

Podważenie częściowych płatności dłużnika w ramach postępowania upadłościowego

W ramach długotrwałych relacji biznesowych dłużnicy często zwracają się do swoich wierzycieli o przyznanie im płatności ratalnych z powodu trudnej sytuacji finansowej. Nierzadko wierzyciele zgadzają się i mają nadzieję, że zaległa kwota zostanie w ten sposób spłacona.

W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do majątku dłużnika po całkowitej lub częściowej spłacie zadłużenia w ratach, syndyk masy upadłościowej może zażądać od wierzyciela zwrotu częściowych płatności dokonanych wcześniej przez dłużnika w okresie do dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Wymaga to, by dłużnik w momencie dokonywania płatności ratalnej wiedział, że swoją płatnością działa na niekorzyść innych wierzycieli, gdyż jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Ponadto odbiorca płatności ratalnej musiał wiedzieć o takim zamiarze dłużnika. W tym celu wystarczy, że wierzyciel miał wiedzę o okolicznościach, które pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków o złej sytuacji ekonomicznej dłużnika.

Czy syndyk może również odzyskać płatności otrzymane przez wierzyciela w ramach przymusowej egzekucji?

W przypadku płatności otrzymanych przez wierzyciela w wyniku przymusowych środków egzekucyjnych, zarządca może zaskarżyć płatność i odzyskać pieniądze przez okres maksymalnie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Warunkiem zakwestionowania płatności jest znów niewypłacalność dłużnika i wiedza wierzyciela o tym fakcie.

Jak wierzyciele mogą chronić się przed roszczeniami ze strony syndyka masy upadłościowej?

Wierzyciele powinni akceptować płatności ratalne od dłużników tylko wtedy, gdy dłużnik jest w stanie zapłacić zaległe faktury w krótkim czasie. W razie wątpliwości wierzyciel powinien wszcząć egzekucję i nie przyjmować płatności ratalnych.

W takiej sytuacji zawsze zaleca się zasięgnięcie porady prawnika, aby uniknąć późniejszych zaskarżeń i żądań zapłaty ze strony syndyka masy upadłościowej.

Kancelaria Grau Rechtsanwälte PartGmbB oferuje wsparcie prawne w codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa w Niemczech, szczególnie dla przedsiębiorstw z polskim kapitałem – całe spektrum niemieckiego prawa gospodarczego, począwszy od prawa korporacyjnego i handlowego, poprzez prawo dystrybucyjneprawo pracyprawo upadłościowe i windykacje należności.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.