Dlaczego firmy transportowe są pozywane w Niemczech?

Istnieją różne powody, dla których firmy transportowe mogą być pozywane. W większości przypadków pozwy opierają się na następujących faktach:

Utrata i kradzież ładunku

Najczęstszym przypadkiem utraty ładunku podczas transportu jest kradzież. Niemcy są środkowoeuropejskim krajem tranzytowym dla międzynarodowego transportu drogowego, dlatego liczne gangi przestępcze wyspecjalizowały się w kradzieżach ładunków na niemonitorowanych parkingach i placach samochodowych. Dla przewoźników kradzieże oznaczają znaczne ryzyko odpowiedzialności, ponieważ niemieckie sądy, zgodnie z orzecznictwem Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, często uznają winę kwalifikowaną bez ograniczenia odpowiedzialności.

W takich przypadkach polscy ubezpieczyciele odpowiedzialności cywilnej zwracają jednak tylko maksymalne kwoty odpowiedzialności zgodnie z art. 23 ust. 3 Konwencji CMR. Obrona przed roszczeniem ma zatem w większości przypadków na celu udowodnienie, że nie ma przypadku winy kwalifikowanej, tak aby odpowiedzialność miała zastosowanie do ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z art. 23 ust. 3 Konwencji CMR.

Opóźnienia

Typowe szkody spowodowane opóźnieniem polegają na zatrzymaniu produkcji w fabryce z powodu opóźnionej dostawy lub niemożności prowadzenia prac na placu budowy z powodu braku materiałów. Ponieważ przemysł nie posiada praktycznie żadnych surowców i materiałów pomocniczych w magazynie, ich model biznesowy jest nastawiony na dostawy just-in-time. Przewoźnicy muszą zatem zobowiązać się w umowie do dostarczenia towarów w ustalonym terminie. Ryzyko, takie jak nieprzewidziane utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane korkami lub złą pogodą, utrudnia terminową dostawę. Jeśli uzgodniony termin dostawy nie zostanie dotrzymany, może to mieć poważne konsekwencje. Z powodu opóźnienia nadawcy nie płacą uzgodnionego frachtu i nierzadko dochodzą roszczeń odszkodowawczych przekraczających uzgodnione koszty frachtu.

W większości przypadków celem obrony przed roszczeniem jest udowodnienie, że nadawca nie jest uprawniony do roszczeń odszkodowawczych lub nie jest uprawniony do nich w żądanej wysokości.

Szkody transportowe

Jeśli podczas transportu doszło do szkody, często pojawia się spór dotyczący tego, kto ponosi odpowiedzialność za szkodę. Cztery najczęstsze przyczyny szkód transportowych to:

  • Wypadki podczas przeładunku

Podczas przeładunku, tj. podczas załadunku i rozładunku ciężarówek, może dojść do wypadków powodujących uszkodzenie ładunku. Pytanie brzmi, kto był odpowiedzialny za załadunek i rozładunek oraz czy szkody można było uniknąć poprzez prawidłowy załadunek lub rozładunek.

  • Niewłaściwa temperatura

Niektóre towary, takie jak żywność lub leki, muszą być przechowywane w określonej temperaturze podczas transportu. Jeśli temperatura ta nie zostanie utrzymana, towary mogą ulec uszkodzeniu i stać się bezużyteczne. Pierwszą kwestią jest to, czy i jaka temperatura została określona w umowie przewozu oraz w jakiej temperaturze znajdowały się towary w momencie przejęcia ich przez przewoźnika. Jeśli temperatura określona w umowie nie została utrzymana podczas transportu, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody.

  • Niewłaściwe zabezpieczenie ładunku

Jeśli ładunek nie jest odpowiednio zabezpieczony, może się ześlizgnąć lub przewrócić podczas transportu i w rezultacie ulec uszkodzeniu. Przedmiotem sporów prawnych jest regularnie kwestia, kto był odpowiedzialny za zabezpieczenie ładunku. Zasadniczo nadawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że towary nie zostaną uszkodzone podczas transportu (bezpieczny załadunek). Z drugiej strony, kierowca ciężarówki jest odpowiedzialny za zapewnienie, że załadowany pojazd może być bezpiecznie prowadzony w ruchu drogowym (bezpieczny załadunek). Jeśli dojdzie do uszkodzenia, należy wyjaśnić, kto faktycznie dokonał zabezpieczenia ładunku oraz czy i w jakim zakresie uwzględnia się odpowiedzialność innych osób.

  • Niewłaściwe opakowanie

Niewłaściwe opakowanie może prowadzić do uszkodzenia towarów podczas transportu. Na przykład zbyt słabe opakowanie może nie chronić odpowiednio zawartości. Niewłaściwe opakowanie może skutkować całkowitym zwolnieniem przewoźnika z odpowiedzialności. Często musi to zostać udowodnione przez biegłego w postępowaniu sądowym.

Jeśli polska firma transportowa zostanie pozwana w Niemczech, ważne jest, aby skutecznie bronić się przed roszczeniem i, jeśli to możliwe, udowodnić, że odpowiedzialność nie istnieje lub jest ograniczona. Jeśli transport, w którym wystąpiła szkoda, był wykonywany przez podwykonawcę, ważne jest, aby odpowiednio poinformować podwykonawcę o sporze prawnym i domagać się odszkodowania od podwykonawcy.

Grau Rechtsanwälte PartGmbB reprezentuje przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne w postępowaniach sądowych i pozasądowych w Niemczech związanych z transportem drogowym, postępowaniami o grzywnę oraz przeprowadza windykację należności transportowych.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.