Zwrot niemieckich opłat drogowych

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zwrotu niemieckich opłat drogowych

W orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28.10.2020 roku (C-321/19) stwierdzono błędy w naliczaniu przez Niemcy opłat drogowych dla samochodów ciężarowych, poruszających się po autostradach i innych drogach publicznych. TSUE uznał za niezgodne z prawem unijnym doliczanie niektórych kosztów w procesie obliczania stawek opłat drogowych. Chodzi tutaj o uwzględnienie przez Niemcy kosztów policji drogowej jako bieżących wydatków na utrzymanie infrastruktury. Takie działanie pozostaje w sprzeczności z art. 7 ust. 9 dyrektywy 1999/62 EG, który wyraźnie wyklucza możliwość przerzucania kosztów policji drogowej na użytkowników dróg i autostrad. Republika Federalna Niemiec uwzględniała te koszty w swojej polityce opłat od 2010 roku, czego skutkiem było zawyżanie stawek dla kierowców samochodów ciężarowych. W przypadku firm transportowych, które regularnie wysyłają flotę swoich pojazdów do Niemiec, decyzja Trybunału stwarza możliwość odzyskania nadpłaconych kwot. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości została przez nich przyjęta z entuzjazmem, a kancelaria prawna Grau pomaga w całego rozciągłości procesu ubiegania się o zwrot niemieckich opłat drogowych w Niemczech.

 

Kto może ubiegać się o zwrot MAUT?

Zwrot opłaty drogowej w Niemczech przysługuje każdemu przewoźnikowi, który dokonał opłat w danym okresie, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej. Zwrot MAUT jest zatem możliwy zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek osobowych czy kapitałowych. Aby otrzymać z powrotem nadpłacone środki, należy złożyć wniosek o zwrot MAUT. Warto tutaj pamiętać o okresie przedawnienia, który wymaga szybkiego działania ze strony przedsiębiorców. Na chwilę obecną zwrot MAUT będzie możliwy za okres od 2018 do 2020 roku. Wniosek o zwrot opłaty drogowej w Niemczech należy składać do Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego. We wniosku można również zaznaczyć żądanie zwrotu nadpłaconych kwot za okres sięgający aż do 2010 roku. Jednakże sytuacja prawna w odniesieniu do wcześniejszych okresów nie jest do końca jasna ze względu na ewentualne przedawnienie, tak więc takie roszczenia będą prawdopodobnie musiały zostać wyjaśnione w postępowaniu sądowym.

 

Jakie kwoty obejmuje zwrot MAUT?

Od 2010 roku Niemcy naliczały opłaty na rzecz funkcjonowania policji drogowej w wysokości od  3,8% do 7% opłaty za przejazd dla samochodów ciężarowych. Okazuje się zatem, że w przypadku dużej floty pojazdów, zwrot w okresie dwuletnim może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Nieprawidłowy sposób naliczania myta przez Niemcy skutkuje lawiną wniosków o zwrot środków. Warto mieć na uwadze, że zatrzymanie biegu przedawnienia jest możliwe tylko po złożeniu prawidłowego wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Specjalizujemy się w prawie transportowym w Niemczech, reprezentując interesy polskich przedsiębiorstw przewozowych na rynku niemieckim, w tym w zakresie wniosków o zwrot MAUT.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Galiszewską pod numerem 0049 40 180 364 020 lub przez adres e-mailowy monika.galiszewska@graulaw.eu (też w języku polskim).

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.