Ustawa o opakowaniach

Na początku 2019 roku weszły w życie nowe przepisy w ramach niemieckiej ustawy o opakowaniach (niem. VerpackG), które zastąpiły poprzednie regulacje. Centralny Rejestr Opakowań był przeciwny zmianom obowiązującego w tym czasie rozporządzenia o opakowaniach, sugerując wprowadzenie niezbędnych zmian w całkowicie nowej ustawie. Celem wprowadzenia nowej ustawy była poprawa transparentności w zakresie licencjonowania, a także zagwarantowanie warunków sprzyjających uczciwej konkurencji. Przedsiębiorcy, którzy planują wprowadzenie swoich produktów na niemiecki rynek muszą podjąć kroki mające na celu zapewnienie wywiązywania się obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach.

 

Nowa niemiecka ustawa o opakowaniach – jakie zmiany wprowadzono?

Aktualne regulacje dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się zarobkowym wprowadzaniem opakowanych produktów do obrotu, a także odpowiadają za odbiór odpadów od konsumenta. Konsumentami w rozumieniu niemieckiej ustawy o opakowaniach są również takie podmioty, jak szpitale, przedsiębiorstwa rolne czy hotele. Ustawa określa również podmioty oraz rodzaje opakowań (np. niektóre wykorzystywane do transportu), które są wyłączone z licencjonowania.

Jeśli producent chce uniknąć otrzymania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, musi dokonać rejestracji w LUCID. Dopiero po dokonaniu niezbędnych formalności może brać udział w Dualnym Systemie Odbioru i Odzysku. Warto podkreślić, że rejestracja musi być dokonana przez przedsiębiorcę osobiście – Wniosek nie może być złożony przez podmiot trzeci.

 

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających do obrotu towary w opakowaniach – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Zmianie uległy również zasady w zakresie zwrotu oraz wykorzystywania opakowań, które objęte są obowiązkiem licencjonowania. W tym przypadku wszystkie takie opakowania muszą posiadać informację związaną z tzw. numerem rejestracyjnym. Ponadto każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczania do Centralnego Rejestru Opakowań określonych danych – wprowadzono m.in. szczegółowy obowiązek meldunkowy. Z tego powodu wszystkie informacje, które producenci i sprzedawcy przekazywali w ramach udziału w Dualnym Systemie Odbioru i Odzysku, trafią również do Centralnego Rejestru Opakowań.

Nowe regulacje LUCID w Niemczech dotyczą także opakowań jedno- i wielorazowych. W tym przypadku zaostrzono przede wszystkim środki zaradcze wobec przedsiębiorców, zajmujących się sprzedażą online. Muszą oni za pomocą wyraźnego oznakowania wyszczególniać określone właściwości swoich produktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu konsumenci mają mieć ułatwione zadanie i zwiększoną świadomość w kwestii wyboru danego opakowania.

 

LUCID w Niemczech – jakie konsekwencje rodzi nieprzestrzeganie przepisów?

Każdy przedsiębiorca, który nie będzie stosował się do przepisów niemieckiej ustawy o opakowaniach, musi liczyć się z karą pieniężną, opiewającą na kwotę nawet do 20.000 euro. Mogą również pojawić się inne wysokie koszty, związane np. z otrzymaniem tzw. wezwania do zaniechania od konkurencji lub stowarzyszeń. Ponadto produkty, które nie zostaną odpowiednio zgłoszone i oznakowane, może objąć zakaz sprzedaży.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.