Rejestr beneficjentów rzeczywistych w Niemczech

Republika Federalna Niemiec przyjęła z dniem 1 sierpnia 2021 roku nowelizację ustawy o praniu pieniędzy, która obejmie wszystkie spółki wpisane do rejestru handlowego. Podmioty te mają obowiązek dokonania rejestracji w elektronicznym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Nowelizacja ustawy związana jest z uchwaleniem przez Komisję Europejską kolejnej (V) dyrektywy AML (dyrektywa 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r.).

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech to elektroniczna baza danych zawierająca informacje o strukturze właścicielskiej danego podmiotu prawnego.  Zgormadzone w nim informacje pomogą w śledzeniu przepływów finansowych i identyfikowaniu podejrzanych zależności. 

Dotychczas, co do zasady, wystarczający był wpis do rejestru handlowego i złożenie listy wspólników w tym rejestrze pod warunkiem, że lista ta zawierała dane beneficjentów rzeczywistych. Wymóg zgłoszenia do Rejestru obejmie wszystkie spółki kapitałowe i osobowe   mające siedzibę w Republice Federalnej Niemiec. Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, Rejestr Beneficjentów w Niemczech uwzględni każdą spółkę-córkę, również taką, w której udziały mają osoby posiadające polskie obywatelstwo. Obowiązkowe zgłoszenie do rejestru nie dotyczy natomiast podmiotów życia gospodarczego działających w pełnej zależności od firmy z innego kraju (np. oddziały polskich spółek).

Zaniechanie zgłoszenia do rejestru wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi, które sięgają kwoty do 150 tysięcy euro.

 

Rejestr beneficjentów w Niemczech – kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym w Niemczech jest osoba fizyczna, która w sposób pośredni lub bezpośredni sprawuje kontrolę nad spółką. Prawo RFN określa dolną granicę liczby udziałów, jakie musi posiadać beneficjent rzeczywisty. Beneficjentem rzeczywistym staje się osoba, która posiada więcej niż 25% kapitału spółki lub 25% praw głosu. Pod pojęciem sprawowania kontroli nad spółką wlicza się także funkcje pełnione przez komplementariuszy lub posiadanie prawa weta.

Kancelaria adwokacka Grau pomaga przedsiębiorcom w przygotowaniu zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Niemczech i wypełnianiu wszelkich obowiązków związanych z nowelizacją ustawy o praniu pieniędzy.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.