Postępowanie sądowe i pozasądowe w Niemczech – co warto wiedzieć?

Spory pomiędzy firmami działającymi na terenie RFN są rozpatrywane przez sądy kilku instancji i odbywają się we wskazany w przepisach sposób. Postępowanie sądowe w zakresie prawa gospodarczego, dotyczące np. własności intelektualnej, pozwala na skuteczne wysuwanie roszczeń, jednak wymaga odpowiedniego podejścia i spełnienia określonych warunków oraz formalności. Na czym one polegają? Ile trwa sprawa przed sądem w Niemczech i jak wygląda jej przebieg? Przeczytaj tekst i sprawdź, a jeśli Twoja firma poszukuje wsparcia w kwestiach prawnych w RFN, skontaktuj się z nami już teraz!

Proces w Niemczech

Obowiązujący na obszarze Republiki Federalnej Niemiec system sądów cywilnoprawnych, które zajmują się rozpatrywaniem spraw gospodarczych z udziałem przedsiębiorstw, obejmuje następujące instancje (od najniższej do najwyższej):

  • rejonowe (Amtsgericht),

  • krajowe (Landgericht),

  • wyższe krajowe (Oberlandesgericht),

  • Federalny Trybunał w Karlsruhe (Bundesgerichtshof).

Wybór rodzaju sądu jest uzależniony m.in. od wartości przedmiotu i rodzaju sporu. Ogólna zasada mówi o tym, że postępowania sądowe dotyczące sprawy na kwotę poniżej 5 tys. euro podlegają pod Amtsgericht, jednak w przypadku procesów w zakresie przepisów własności intelektualnej sytuacja wygląda inaczej. Otóż w Niemczech ten dział prawa jest objęty jurysdykcją sądów krajowych (Landgerichte) bez względu na wartość przedmiotu sporu. Ile trwają wszystkie procedury do chwili ogłoszenia wyroku?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie, bo zależy to od wielu czynników. Czas postępowań sądowych bywa bardzo różny – sprawa może zostać zakończona po kilku dniach czy nawet godzinach, ale też ciągnąć się latami. Stopień jej skomplikowania, rodzaj postępowania, liczba świadków i przedstawionych dowodów, które trzeba przeanalizować, są niektórymi czynnikami wpływającymi na to, ile trwa proces sądowy. Sięgając do statystyk, można znaleźć informację, że na ogłoszenie wyroku w Amtsgericht w Niemczech czeka się przeciętnie prawie 5 miesięcy. Jak sytuacja wygląda w przypadku sporów gospodarczych, np. w zakresie prawa własności intelektualnej?

Specyfika postępowań sądowych obejmujących przepisy regulujące dobra niematerialne może znacząco różnić się od przebiegu tradycyjnych spraw. Zdarza się, że w ciągu kilku dni od złożenia wniosku wraz z dowodami sąd w Niemczech wydaje tzw. tymczasowe zarządzenie (Einstweilige Verfügung), które ma na celu natychmiastowe zaniechanie szkodliwych działań podmiotu naruszającego prawo gospodarcze w zakresie własności intelektualnej. Ile trwa uprawomocnienie takiej decyzji? Następuje ono w chwili jej doręczenia drugiej stronie i przy braku jej sprzeciwu.

W odpowiedzi może zostać natomiast złożone odwołanie od tymczasowego zarządzenia, które również powinno zawierać uzasadnienie i dowody. Następnie w ciągu 60 dni rozpoczyna się proces sądowy kończący się wyrokiem wydawanym przez sędziego, który jest z reguły wyspecjalizowany właśnie w zakresie prawa gospodarzącego i własności intelektualnej obowiązującego w Niemczech. Ile trwa sprawa tego rodzaju? Odpowiedź ponownie brzmi: to zależy od wcześniej opisanych czynników.

Podmiot posądzony o naruszanie dóbr może złożyć apelację, jeżeli uważa wynik postępowania za niezadowalający. Decyzja wydana w drugiej instancji jest ostateczna. Warto zwrócić uwagę, że w Niemczech istnieje zasada, że aby tymczasowe zarządzenie zaczęło obowiązywać bezterminowo i zyskało taką samą moc jak wyrok sądowy wydany na zakończenie procesu, naruszający prawo w zakresie własności intelektualnej powinien pisemnie zobowiązać się do rezygnacji z zaskarżenia decyzji.

Postępowanie obejmujące tymczasowe zarządzenie jest najczęściej wybierane, gdy przedmiotem sporu są dobra niematerialne. Nie zmienia to faktu, że naruszenie przepisów z tej dziedziny niekiedy odbywa się również w ramach tradycyjnych procesów. W takim razie, ile trwa sprawa sądowa w Niemczech w zakresie prawa gospodarczego, a konkretnie własności intelektualnej, która odbywa się standardową drogą? Z reguły co najmniej kilka miesięcy, a więc znacznie dłużej niż wydanie tymczasowego zarządzenia.

Ile kosztuje sprawa sądowa w Niemczech

Kto pokrywa koszty w Niemczech? Tutaj sprawa wygląda jasno – obciąża się nimi stronę przegraną, wobec której wydano wyrok obciążający w procesie lub tymczasowe zarządzenie, które nie zostało skutecznie podważone. W takiej sytuacji strona obciążona kosztami pokrywa wydatki związane zarówno z postępowaniem sądowym, jak i procedurami oraz usługami pozasądowymi dotyczącymi przedmiotu sprawy, jak np. wynagrodzenie adwokatów i biegłych czy utracone koszty zarobkowe świadków wezwanych do złożenia wezwań. Konkretne koszty mogą być zatem bardzo różne i zależą od wielu czynników.

Postępowanie sądowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Niemczech

Przedmiotem toczących się w Niemczech postępowań i procesów sądowych w zakresie prawa gospodarczego, a konkretnie własności intelektualnej, często jest:

  • bezprawne posługiwanie się znakami towarowymi,

  • naruszanie patentów,

  • nieuczciwa konkurencja.

Niezależnie od tego, czego dotyczy dana sprawa, pierwszym krokiem podjętym przez przedsiębiorcę powinno być dostarczenie wezwania (Abmahnung) o zaniechanie tego czynu firmie czy osobie naruszającej przepisy.

Polubowne załatwienie sporu w zakresie prawa gospodarczego, a za takie w Niemczech uznaje się regulacje dotyczące własności intelektualnej w formie znaków towarów i konkurencji, jest możliwe także poprzez skorzystanie z odpowiednich umów czy licencji. Dopiero wówczas, gdy te próby okażą się nieefektywne, z reguły sięga się po procedurę tymczasowego zarządzenia. W razie odrzucenia wniosku pozostaje jeszcze tradycyjne postępowanie sądowe, które kończy się wyrokiem wydanym po procesie. To, ile będzie on trwał, jest trudne do określenia i zależy od indywidualnych zmiennych.

Oferta naszej kancelarii jest skierowana do przedsiębiorstw, które chcą dochodzić swoich praw gospodarczych w zakresie własności intelektualnych, jak i firm posądzonych o łamanie przepisów z tej dziedziny.

Postępowanie sądowe w zakresie prawa gospodarczego

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem postępowań na tym obszarze prawnym. Bez względu na to, jaką specyfikę i stopień skomplikowania ma dana sprawa sądowa w Niemczech dotycząca przepisów gospodarczych – np. własności intelektualnej – zapewniamy fachową pomoc od A do Z.

Postępowanie sądowe dotyczące prawa handlowego w Niemczech

Służymy wsparciem także w postępowaniach i procesach z zakresu prawa handlowego. Z naszych usług korzystają przedsiębiorcy, którzy zlecają np. interpretację określonych aktów prawnych, przygotowywanie strategii czy tworzenie struktur kapitałowych.

Postępowanie sądowe dotyczące prawa transportowego w Niemczech

Specjalizujemy się też w przepisach transportowych. Zdajemy sobie sprawę z ich skomplikowania i trudności w interpretacji, dlatego w razie potrzeby doradzamy i podpowiadamy najlepsze rozwiązania. Pozostajemy również do dyspozycji podmiotów gospodarczych z branży TLS, wobec których prowadzi się postępowanie sądowe czy proces w Niemczech.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.