Niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw: wpływ na spółki-córki polskich podmiotów w Niemczech i polskich dostawców

Ustawa o łańcuchu dostaw (niem. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) weszła w życie 01.01.2023 r. i zobowiązuje niemieckie przedsiębiorstwa do przestrzegania obowiązków w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska w swoich łańcuchach dostaw.

Ustawa ma zastosowanie od 1 stycznia 2023 r. do przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 3 tys. pracowników. Od 1 stycznia 2024 r. ustawa będzie dotyczyła przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 1000 pracowników. Ustawa dotyczy również polskich przedsiębiorstw prowadzących spółki-córki lub oddziały w Niemczech, jeśli zatrudniają one co najmniej 3.000 lub 1.000 pracowników.

Jakie są obowiązki wynikające z ustawy o łańcuchu dostaw?

Przedsiębiorstwa objęte ustawą muszą podjąć kroki w celu wypełnienia kompleksowych zobowiązań w zakresie należytej staranności. Obowiązki należytej staranności obejmują m.in. zakaz pracy dzieci, ochronę przed niewolnictwem i pracą przymusową, wolność od dyskryminacji, ochronę przed bezprawną konfiskatą ziemi, bezpieczeństwo i higienę pracy, zakaz wstrzymywania godziwego wynagrodzenia, prawo do tworzenia związków zawodowych, zakaz powodowania szkodliwego zanieczyszczenia gleby lub wody oraz ochronę przed torturami. Należy również wziąć pod uwagę pewne zagrożenia dla środowiska.

Jakie środki ostrożności muszą podjąć firmy dotknięte problemem?

Do obowiązków firm w zakresie należytej staranności należą:

  • Ustanowienie systemu zarządzania ryzykiem i przeprowadzenie analizy ryzyka
  • Przyjęcie oświadczenia w sprawie strategii przedsiębiorstwa w zakresie praw człowieka
  • Ustanowienie środków zapobiegawczych
  • Niezwłoczne podejmowanie działań naprawczych w przypadku stwierdzonych naruszeń prawa
  • Ustanowienie procedury składania skarg
  • Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie wypełniania obowiązków należytej staranności.

Co nowe prawo oznacza dla polskich dostawców?

Polscy przedsiębiorcy będący bezpośrednimi dostawcami dla przedsiębiorstw objętych ustawą, mogą zostać umownie zobowiązani do wdrożenia i przestrzegania odpowiednich zasad, jak i do informowania niemieckiego kontrahenta o zidentyfikowanych przypadkach nadużyć u własnych poddostawców.  

Wiele obowiązków wynikających z ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw nie może jednak, ze względu na swój charakter, zostać delegowanych na dostawców. Nawet jeśli duży nabywca objęty ustawą wymaga od mniejszego dostawcy np. analizy ryzyka w określonym zakresie, to dostawca nie podlega obowiązkom sprawozdawczym i informacyjnym wobec niemieckiego organu nadzorczego.

Autor: Adriana Grau LL.M.

Kancelaria Grau Rechtsanwälte PartGmbB oferuje wsparcie prawne w codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa w Niemczech, szczególnie dla przedsiębiorstw z polskim kapitałem – całe spektrum niemieckiego prawa gospodarczego, począwszy od prawa korporacyjnego i handlowego, poprzez prawo dystrybucyjne, prawo pracy, prawo upadłościowe i windykacje należności.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.