Delegowanie pracowników

W ostatnich latach możemy zaobserwować deficyt kadry pracowniczej w Niemczech. Zagraniczni pracownicy mają duże szanse na podjęcie pracy w zawodach szczególnie poszukiwanych. Delegowanie pracowników wykwalifikowanych do pracy w Niemczech może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.

Mobilność wewnątrz unijnego rynku pracy stwarza wiele zapytań, zwłaszcza gdy coraz większej migracji towarzyszą coraz bardziej precyzyjne wymogi prawne, wynikające z regulacji unijnych. Wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorstwa delegujące pracownikćw do Niemiec to między innymi rozliczenie czasu pracy czy zmiany regulacji w zakresie płacy minimalnej.

Wielowymiarowe reperkusje wywołane pandemią COVID-19 przyczyniły się także do wdrożenia do przepisów krajowych przepisu dyrektywy (UE) 2018/957 dotyczącej delegowania pracowników. Założeniem było ujednolicenie zasad delegowania pracowników na terenie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych zasad prawa unijnego, tj. zasady równości i niedyskryminacji.

Przypominamy, że w zakresie delegowania pracowników na terytorium UE lub EOG warto skorzystać z profesjonalnej porady niemieckiego adwokata, który zwróci Państwa uwagę na obowiązujące regulacje. Monitorujemy i na bieżąco informujemy Państwa o zmianach oddziałujących na niemiecki rynek pracy. Bezpiecznie przeprowadzamy Państwa przez cały proces zatrudniania pracowników zarówno z Państw UE oraz spoza terytorium UE. 

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.