Anulacje umów zawartych online. Już od 1 lipca za sprawą dwóch kliknięć!

Lekkość z jaką przychodzi nam robienie zakupów w sieci nie zawsze przekłada się na taką samą łatwość w przypadku rezygnacji z wykupionej usługi. Niemiecki ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i usprawnić internetowy proces anulowania zakupu.

Wprowadzenie przepisu dotyczącego rozwiązywania umów konsumenckich w § 312 k BGB poprzez wymóg „przycisku anulowania” to nowość na niemieckim rynku E-commerce. „FCCA” (The German Fair Consumer Act) zakłada, aby firmy internetowe oferowały „przycisk anulowania” na swoich stronach internetowych, oraz na konkretnej stronie docelowej. Brak wdrożenia tego przycisku daje konsumentom prawo do wypowiedzenia subskrypcji w dowolnym czasie i bez wypowiedzenia umowy, którą można rozwiązać za pomocą tego przycisku, a tak wygenerowana rezygnacja będzie musiała być traktowana na równi z każdą inną formą rezygnacji otrzymaną np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Mechanizmy mają stanowić digitalowe uzupełnienie zaktualizowanych ogólnounijnych przepisów dotyczących umów konsumenckich w ramach dyrektywy Consumer Rights Directive (“CR Directive” 2011/83/EU).

 

Jakich umów dotyczy przepis?

Wprowadzony § 312k BGB zakłada dwustopniowy proces wypowiadania płatnych umów o charakterze ciągłym, a więc takich w których firmy za pośrednictwem strony WWW oferują płatne usługi np. abonamenty, usługi streamingowe. Uwaga! Przepis odnosi się także do umów zawartych przed 1.07.2022 r.

 

Jak ma wyglądać przycisk anulowania?

Przycisk powinien być graficznie wyodrębniony oraz z łatwością osiągalny dla konsumenta. Musi znajdować się w nagłówku lub stopce, lub – w przypadku ograniczonej powierzchni ekranu – na najwyższym poziomie menu nawigacyjnego. Oznaczenie powinno zawierać wyraźne hasło „Anuluj umowy tutaj” bądź inne równoważne.

 

Co oznacza dwustopniowość?

Dwustopniowy proces wypowiedzenia umowy oznacza dwuetapowość w przekierowaniu internetowym. Wraz z pierwszym kliknięciem „Anuluj umowy tutaj” odbiorca musi zostać przekierowany do miejsca, w którym będzie miał możliwość wglądu do umów podlegających rozwiązaniu. Zgodnie z pomysłem ustawodawcy ten etap powinien odbywać się na stronach rejestracyjnych dla członkostwa. Właściwe wypowiedzenie powinno odbywać się natomiast za pomocą wyraźnie oznaczonego przycisku np. „Wypowiedz teraz”. Jeżeli usługodawcy będą mogli skutecznie zinterpretować treść oświadczenia, by nie mieć wątpliwości który abonament, ma podlegać anulacji oraz właściwej identyfikacji abonenta jako uprawnionego do anulacji umowy wypowiedzenie będzie miało skutek prawny.

 

Czy rezygnacja będzie wymagała zakładania konta stałego klienta?

Co interesujące, skuteczna rezygnacja jest dostępna także dla niezarejestrowanych użytkowników. Jest to szczególnym ułatwieniem dla użytkowników, którzy w tym wypadku nie muszą podawać swoich danych osobowych w panelu logowania. Niemiecki ustawodawca, chcąc uniknąć nadużyć powinien wymagać od konsumenta podania pewnych cech identyfikujących. Nie jest do końca jasne czy pod nazwą stron internetowych w przepisie § 312k BGB rozumie się także aplikacje, czy interfejsy pośredniczące.

 

Jakie sankcje przewiduje niemiecki BGB za brak oznaczenia?

Niedopełnienie obowiązku wdrożeniowego będzie naruszeniem ochrony konsumentów i przyzna im możliwość wypowiedzenia stosunku umownego w dowolnym momencie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Można się również spodziewać, że dostawcy nie spełniający wymogów będą narażeni na roszczenia o zaprzestanie działalności ze względu na naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.