Zmiany w regulacjach dotyczących pracy tymczasowej w Niemczech

Od 1 kwietnia 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące pracy tymczasowej. Rząd federalny Republiki Federalnej Niemiec wprowadził modyfikacje w pięciu kluczowych kwestiach, które przedstawiamy poniżej.

Maksymalny okres świadczenia pracy tymczasowej

W świetle nowych przepisów, maksymalny czas trwania dla stosunku pracy tymczasowej z pracodawcą użytkownikiem wynosi 18 miesięcy. Jeżeli pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia dochodzi do przerwy, to w niektórych sytuacjach takie przerywane okresy pracy podlegają sumowaniu. Będzie tak jeżeli okres przerwy w zatrudnieniu dla pracodawcy użytkownika wyniesie mniej niż 3 miesiące. W przypadku zmiany rzeczywistego pracodawcy nie ma możliwości uniknięcia tego ograniczenia.

 

Zrównanie uprawnień pracowników tymczasowych z pracownikami zatrudnionymi na stałe

Wprowadzono zasadę Equal Pay i Equal Treatment dla osób wykonujących pracę tymczasową przez co najmniej 9 miesięcy. Po upływie 9 miesięcy zatrudnienia, pracownicy tymczasowi muszą zostać zrównani pensją i uprawnieniami względem stałych pracowników w firmie. Zasada ta ma zastosowanie również do obowiązków służbowych, przypisanych do danego stanowiska. Pracodawca musi zapewnić porównywalne zadania dla stałych pracowników i osób zatrudnionych tymczasowo.

Istnieje możliwość zastosowania odstępstwa od tej zasady na podstawie układów zbiorowych pracy.

 

Jednoznaczne określenie statusu pracy tymczasowej w umowie

Umowa o pracę musi zawierać wyraźne zapisy odnośnie czasu trwania stosunku pracy (na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy). Jeżeli agencja pracy tymczasowej w Niemczech zawiera umowę z pracodawcą użytkownikiem, należy sporządzić imienną umowę zatrudnienia, a pracownik musi zostać pouczony o tymczasowym charakterze zatrudnienia

 

Pozostałe regulacje

Kolejna regulacja, jakiej podlegają pracownicy tymczasowi w Niemczech, dotyczy zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych w czasie strajku stałych pracowników, celem wywierania presji na tej drugiej grupie.

Agencja pracy tymczasowej nie może również kierować pracowników do innej agencji pracy tymczasowej.

Kancelaria adwokacka Grau świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa pracy. Świadczymy pomoc prawną skierowaną zarówno do pracodawców, jak i pracowników tymczasowych, pomagając w rozwiązywaniu bieżących problemów.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.