Zmiany w prawie pracy w Niemczech – Co agencja pracy tymczasowej powinna wiedzieć?

Przypominamy! Zmiana przepisów niemieckiej ustawy o weryfikacji (niem. Nachweisgesetz) obejmuje również agencje pracy tymczasowej działające w Niemczech.

Co się zmieniło?

W związku ze zmianami przepisów niemieckiej ustawy o weryfikacji (niem. Nachweisgesetz) również agencje pracy tymczasowej w Niemczech mają rozszerzone obowiązki informacyjne przy zatrudnianiu nowych pracowników.

Przedsiębiorcy oferujący usługi agencji pracy tymczasowej na terenie Niemiec muszą dostosować dokumentację pracowniczą do zmienionych przepisów. Między innymi następujące warunki pracy muszą być dodatkowo zapisane na piśmie:

  • skład i wysokość wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie za nadgodziny, dodatki, premie i płatności specjalne, jak również wszelkie inne składniki wynagrodzenia,
  • rodzaj i wysokość wynagrodzenia za okresy, w których pracownik tymczasowy nie jest wypożyczony
  • uzgodnione godziny pracy, przerwy i okresy odpoczynku, a w przypadku pracy w systemie zmianowym – system zmianowy, rytm zmianowy i warunki zmianowości
  • ewentualną możliwość zlecenia nadgodzin i warunki ich realizacji
    tryb postępowania pracodawcy i pracownika w przypadku rozwiązania stosunku pracy
  • odniesienie do obowiązujących układów zbiorowych, umów o pracę i umów o świadczenie usług
  • wszelkie uprawnienia do szkoleń w miejscu pracy lub pracowniczych programów emerytalnych
  • datę końcową lub przewidywany czas trwania w przypadku stosunków pracy na czas określony.

Dla kogo szczególnie mają znaczenie zmiany i dlaczego?

Wdrożenie nowych wymogów prawnych ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców z branży pracy tymczasowej. Miejsca pracy w ramach zatrudnienia tymczasowego podlegają w Niemczech najsurowszej kontroli.

Przedsiębiorcy zajmujący się pracą tymczasową muszą zawsze przestrzegać wszystkich wymogów prawnych, aby ich licencja została przedłużona lub nie została cofnięta.

Agencje pracy sprawdzają zatem również, czy przestrzegane są zmienione przepisy ustawy o weryfikacji.

Kancelaria Grau Rechtsanwälte PartGmbB oferuje wsparcie prawne w codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa w Niemczech, szczególnie dla przedsiębiorstw z polskim kapitałem – całe spektrum niemieckiego prawa gospodarczego, począwszy od prawa korporacyjnego i handlowego, poprzez prawo dystrybucyjne, prawo pracy, prawo upadłościowe i windykacje należności.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.