Delegowanie pracowników

W ostatnich latach możemy zaobserwować deficyt kadry pracowniczej w Niemczech. Zagraniczni pracownicy mają duże szanse na podjęcie pracy w zawodach szczególnie poszukiwanych. Delegowanie pracowników wykwalifikowanych do pracy w Niemczech może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Mobilność wewnątrz unijnego rynku pracy stwarza wiele zapytań, zwłaszcza gdy coraz większej migracji towarzyszą coraz bardziej precyzyjne wymogi prawne, wynikające z […]

Od 01.08.2022 możliwość zakładania spółek online na terenie Niemiec

1 sierpnia 2022 weszły w życie przepisy, które pozwalają na zakładanie spółek w trybie on-line na terenie Niemiec. Umożliwiła to ustawa wdrażająca dyrektywę o cyfryzacji (2019/1151/UE) („DiRUG”). To kolejny krok w stronę cyfryzacji sądów i urzędów, ale także świadczenia cyfrowych usług prawnych. Od 1 sierpnia wspólnicy założyciele połączeni cyfrowo z notariuszem będą traktowani tak, jakby […]

Rejestr beneficjentów rzeczywistych w Niemczech

Republika Federalna Niemiec przyjęła z dniem 1 sierpnia 2021 roku nowelizację ustawy o praniu pieniędzy, która obejmie wszystkie spółki wpisane do rejestru handlowego. Podmioty te mają obowiązek dokonania rejestracji w elektronicznym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Nowelizacja ustawy związana jest z uchwaleniem przez Komisję Europejską kolejnej (V) dyrektywy AML (dyrektywa 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r.). […]