Bardziej rygorystyczne zasady dla scoringu kredytowego (Kreditscoring)

Niemiecki Rząd Federalny ustanowił bardziej rygorystyczne zasady dla scoringu kredytowego po wydaniu wyroku w sprawie Schufa. Jest to system punktowy stosowany przez instytucje do oceny zdolności kredytowej danej osoby. Między innymi, takie dane jak informacje zdrowotne nie będą podlegać ocenie podczas oszacowywania wypłacalności klienta.

Wzmocnienie praw konsumentów

Zostały uchwalone nowe zasady dotyczące ochrony oceny wypłacalności. Reforma ustawy o ochronie danych ma na celu wzmocnienie praw konsumentów względem agencji informacyjnych, takich jak Schufa. Jest to reakcja na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że ocena zdolności kredytowej ma być dozwolona tylko w pewnych granicach. Dotychczasowo przedsiębiorstwa oraz banki w kwestii decydowania o zdolności kredytowej klienta były związane oceną Schufy. Praktyka ta została więc w znacznym stopniu ograniczona. Zgodnie z RODO, państwa członkowskie UE są uprawnione do samodzielnego tworzenia podstaw prawnych w zakresie zasad scoringu. Zgodnie z projektem ustawy niemieckiego rządu dane, które nie mogą być poddawane ocenie, to między innymi adres zamieszkania, imię lub inne dane osobowe z mediów społecznościowych. Niedopuszczalne są również informacje z kont bankowych, dane biometryczne, informacje zdrowotne, jak i informacje o pochodzeniu etnicznym.

Ułatwienia dla celów badawczych

Zdolność kredytowa jest oceniana przez Schufa na podstawie zebranych danych, które są wykorzystywanych przez banki, pośrednictwa kredytowe czy handlarzy internetowych. Przedsiębiorstwa mogą wówczas ocenić, czy ktoś płaci za swoje rachunki. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynikała z dwóch spraw sądowych w Niemczech, w których zażądano dostępu do danych Schufa (na przykład w przypadku odmowy udzielenia kredytu), ale zapewnienie przejrzystych informacji nie zostało wdrożone. Podano wprawdzie ogólne informacje dotyczące obliczeń, jednak bez dokładnych szczegółów metody obliczeniowej.

Reforma była konieczna, aby zapobiec możliwej przyszłej dyskryminacji poprzez scoring i ułatwić konsumentom dostęp do potrzebnych im danych. Planowana ustawa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Bundestag i Bundesrat. Ma ona ułatwić projekty badawcze. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, firmy i organizacje, które przetwarzają dane w celach historycznych, naukowych czy statystycznych, będą musiały w przyszłości kontaktować się tylko z jednym organem nadzorczym.

Kancelaria Grau Rechtsanwälte PartGmbB doradza, przeprowadza audyty i wspiera przedsiębiorstwa, również jako zewnętrzny inspektor ochrony danych, w zakresie ochrony danych.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.