english | deutsch
Windykacja Należności Polska - Grau Rechtsanwälte PartGmbB

Windykacja Należności Polska Print


Stale wzrastająca liczba postępowań upadłościowych podmiotów gospodarczych pokazuje, że windykacja należności - nawet przeciwko stałym kontrahentom - musi być przeprowadzona zaraz po tym, jak dłużnik znalazł się w zwłoce, ponieważ w przeciwnym wypadku ryzykują Państwo odzykanie swoich należności.

Windykacja należności przeciwko niemieckim dłużnikom powinna być przeprowadzona przez wyspecjalizowaną w prawie gospodarczym kancelarię adwokacką z siedzibą w Niemczech. Tylko i wyłącznie znajomość rynku niemieckiego i niemieckiego systemu prawnego umożliwia szybką i efektywną windykację należności. Zwracając się bezpośrednio do kancelarii adwokackiej, an nie do firmy windykacyjnej, skracają Państwo czas oczekiwania na należności, ponieważ możemy dla Państwa jako adwokaci przeprowadzić również postępownie sądowe, w momencie, gdy dłużnik złoży sprzeciw. W ten sposób otrzymają Państwo usługę z jednej ręki, bez konieczności dania zlecenia do firmy windykacyjnej i kancelarii adwokackiej, co jest powiązane z dodatkowymi kosztami.

Windykację należności przeprowadzamy w następujący sposób: na początek sprawdzamy w rejestrach dłużników zdolność dłużnika do uiszczenia należności i czy nie zostało już wszczęte postępowanie upadłościowe co do dłużnika. Dłużnik zostanie przez nas pisemnie i ustnie wezwany do zapłaty.

Jeśli dłużnik nie będzie w stanie spłacić całej należności natychmiast zaoferujemy mu – po uprzednim uzgodnieniu z Państwem – umowę o płacenie należności w ratach i kontrolujemy, czy raty zostały wpłacone a jeśli tak, czy zostały wpłacone w wyznaczonym terminie.

Jeśli pozasądowa windykacja należności nie odniesie oczekiwanego skutku i dłużnik nie zaprzecza pozasądowo zasadności Państwa należności, przeprowadzimy przeciwko dłużnikowi sądowe postępownie upominawcze.

W przypadku, gdy dłużnik w ramach postępowania upominaczego złożył sprzeciw, przeprowadzimy sporne postępowanie sądowe na terenie całych Niemiec. Jeśli Państwo lub nasza kancelaria w wyniku windykacji należności uzyskała wykonalny tytuł egzekucyjny, to wszczynamy dla Państwa postępowanie egzekucyjne i nadzorujemy je, do momentu, kiedy Państwa należności zostaną całkowicie uiszczone.

Oferujemy Państwu transparentne koszty oraz szybką i efektywną windykację należności.


Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.