english | deutsch
Prawo Wzorów Przemysłowych - Grau Rechtsanwälte PartGmbB

PRAWO WZORÓW PRZEMYSŁOWYCHPrint


Kancelaria reprezentuje klientów przy rejestracji krajowej (Niemiecki Urząd Patentowy i Znaków Towarowych), wspólnotowej (Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego) i międzynarodowej wzorów przemysłowych przy World Intellectual Property Organisation. Świadczymy również pomoc prawną przy poszukiwaniu zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów przemysłowych w bazach danych w Europie i na całym świecie.

W sprawach z zakresu wzorów przemysłowych reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi niemieckimi sądami jak i Sądem Najwyższym ds. Patentowych. Pozasądowo reprezentujemy klientów we wszystkich sprawach, które związane są z wzorami przemysłowymi i dotyczą kwestii takich jak np. sporządzanie wezwań do zaniechania naruszenia, projektowanie umów zbycia praw, umów licencyjnych i umów wdrożeniowych. Oferujemy również zarządzanie portfolio wzorów przemysłowych i reprezentujemy klientów w sprawach karnych i celnych z zakresu wzorów przemysłowych.

Ponadto udzielamy pomocy prawnej w ramach wystaw na targach handlowych, dochodzimy zaniechania naruszeń przeciwko naśladowcom i bronimy naszych klientów, w sytuacji w której to ich posądza się o naruszenie.


Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.