Wskazówki przy otrzymaniu pozasądowego wezwania do zaniechania w prawie własności intelektualnej Print

Abmahnung (w j. polskim określane jako „wezwanie do zaniechania naruszenia”) jest to formalne pozasądowe wezwanie do zaprzestania określonych działań. W Niemczech takie wezwania do zaniechania najczęściej stosuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji i prawie internetowym. W prawie własności intelektualnej stosuje się pozasądowo wezwanie do zaniechania naruszenia przy naruszeniu patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i praw autorskich. W prawie internetowym często można spotkać również upomnienia ze względu na niewystarczające informacje odnośnie aukcji lub sprzedawcy w ramach tak zwanego impressum na popularnych platformach, takich jak np. eBay lub przy sprzedaży w ramach własnego sklepu internetowego.

Wezwania do zaniechania naruszenia są zlecane przez właścicieli lub licencjobiorców praw ochronnych i przygotowane przez wyspecjalizowane w prawie własności intelektualnej kancelarie adwokackie. Często wezwania wysyłane są masowo do podmiotów gospodarczych, które nie zawsze faktycznie naruszają prawa podmiotu zlecającego wezwanie.

Pisma tworzone są na podstawie typowego szablonu i do wezwania najczęściej załączony jest wzór tak zwanego oświadczenia o zaniechaniu (niem. Unterlassungserklärung).

Wezwania do zaniechania nie należy ignorować, ponieważ w przypadku naruszenia przeciwnik ma prawo, po upływie wyznaczonego w piśmie terminu, do złożenia wniosku o przyspieszone postępowanie sądowe (niem. einstweilige Verfügung), jak i może wnieść pozew.

Postępowania sądowe toczą się zasadniczo przed niemieckimi sądami, ponieważ są one właściwe miejscowo w przypadku naruszenia na terenie Niemiec. Niemiecki sąd będzie miejscowo właściwy również, jeśli sklep internetowy z siedzibą w Polsce kieruje swoją ofertę do odbiorców w Niemczech. Najistotniejsze przesłanki kierowania oferty do niemieckich odbiorców w orzecznictwie niemieckim to prezentowanie oferty w języku niemieckim, czy też oferowanie możliwości wysyłki międzynarodowej.

Nie należy również podpisywać załączonego oświadczenia bez porady adwokackiej, ponieważ uregulowania w nim są zazwyczaj dużo ostrzejsze niż te przewidziane przez prawo. Poza tym podpisujący zobowiązuje się w razie następnego naruszenia do uiszczenia kary umownej. Bez odpowiedniego usunięcia naruszenia zgodnie z orzecznictwem niemieckich sądów, powstaje następne naruszenie i za tym również roszczenie o zapłatę kary umownej.

Autor:
Adriana Grau, LL.M.
Partner zarządzający Kancelarii GRAU Rechtsanwälte PartGmbB

Grau Rechtsanwälte PartGmbB jest kancelarią specjalizującą się w prawie własności intelektualnej i reprezentuje zarówno właścicieli praw ochronnych jak i podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, którym zarzuca się naruszenie praw, w postępowaniu pozasądowym i sądowym na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec.

Przykładowo reprezentujemy naszych klientów w sporach o rzekome naruszenie praw ochronnych przeciwko takim podmiotom gospodarczym:

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.