Niemiecka ustawa o opakowaniach Print

Od dnia 01.01.2019 wchodzi w życie nowa ustawa o opakowaniach (niem. VerpackG), zastąpi ona dotychczasowe uregulowania w tej kwestii.

W celu zwiększenia transparentności w zakresie licencjonowania oraz zapewnienia uczciwej konkurencji, Centralny Rejestr Opakowań wypowiedział się przeciwko zmianom obecnego rozporządzenia o opakowaniach, a zasugerował wprowadzenie nowej ustawy o opakowaniach.

Od stycznia 2019 roku będą zatem przedsiębiorcy musieli dokonać odpowiednio pewnych zmian zanim wprowadzą swoje produkty na rynek niemiecki.

Dotknięci zmianami są przedsiębiorcy, którzy zarobkowo wprowadzają do obrotu towar wraz z opakowaniem oraz są odpowiedzialni za odbiór odpadów od konsumenta. Do grona konsumentów zaliczają się również hotele, szpitale oraz przedsiębiorstwa rolne. Należy jednakże zwrócić uwagę, iż niektórzy usługodawcy oraz niektóre opakowania, między innymi odpowiednie opakowania transportowe, nie podlegają licencjonowaniu. Aby uniknąć zakazu prowadzenia działalności producenci muszą zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Opakowań. Dopiero po rejestracji przedsiębiorca może wziąć udział w Dualnym Systemie Odbioru i Odzysku. Taki wniosek nie może zostać złożony przez podmiot trzeci, lecz musi on zostać złożony przez przedsiębiorcę osobiście.

Pewne zmiany odnośnie wytycznych odnośnie zwrotu oraz wykorzystywania opakowań, które podlegają obowiązkowi licencjonowania, również wejdą w życie. W związku z tym od roku 2019 na wszystkich opakowaniach objętych licencją będzie musiała się znaleźć informacja odnośnie tak zwanego numeru rejestracyjnego.

Do tego dochodzą surowe wytyczne odnośnie informacji, jakie przedsiębiorca musi przekazać do Centralnego Rejestru Opakowań. Zaplanowano, iż zostanie wprowadzony szczegółowy obowiązek meldunkowy, przez co informacje, jakie sprzedawcy w ramach jego udziału w Dualnym Systemie przekazali, również będą przekazane do Centralnego Rejestru Opakowań.

Zmiany będą również dotyczyć opakowań jedno- oraz wielorazowych. W tej kwestii będą zaostrzone środki zaradcze głównie w ramach sprzedaży online. Sprzedawcy online będą musieli w przyszłości wskazywać na pewne konkretne właściwości swoich produktów, poprzez wyraźne oznakowania. Ten wiążący obowiązek wskazania właściwości produktu mają za zadanie umożliwić konsumentom świadome podjęcie decyzji o wyborze danego opakowania.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach przedsiębiorcom grozi im kara pieniężna w wysokości do 20.000 euro. Dodatkowo może dochodzić do wezwań do zaniechania od podmiotów konkurencyjnych lub stowarzyszeń, przez co powstaną wysokie koszta i może dojść do zakazu sprzedaży towarów, które nie zostały odpowiednio zgłoszone i oznakowane.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.