Płaca minimalna w tranzyciePrint

Wraz z opublikowaniem nowych inicjatyw ustawodawczych dnia 31.05.2017 Unia Europejska wywołała dalszą debatę dotyczącą regulacji płacy minimalnej dla kierowców zagranicznych w ramach przejazdów tranzytowych. Zgodnie z nową propozycją Komisji Europejskej pracodawcy kierowców ciężarówek w kraju członkowskim Unii Europejskiej, którzy przebywają dłużej niż 3 dni w miesiącu w innym kraju członkowskim, zobowiązani byliby do płacenia płacy minimalnej obowiązującej w kraju w którym tranzyt ma miejsce.

Pozytywnie na tą propozycje zareagowały kraje zachodnioeuropejskie, które obawiają się dalszej konkurencji ze wschodu. Natomiast kraje wschodnioeuropejskie wyraziły krytykę propozycji, głównie ze względu na połączoną z nią biurokrację.

Początkiem zaistniałych kontrowersji było wejście w życie ustawy o płacy minimalnej (niem. Mindestlohngesetz - MiLoG) w Niemczech, a co za tym idzie zobowiązania, aby wszystkim pracownikom, którzy wykonują swoją pracę na terenie Niemiec płacić płacę minimalną obowiązującą w Niemczech, w tym momencie, 8,84 euro za godzinę pracy.

W rozumieniu niemieckiego rządu do tych pracowników zalicza się również zagranicznych kierowców cieżarówek, którzy znajdują się na terenie Niemiec, również w ramach przejazdu tranzytowego, tzn. bez załadunku i rozładunku. Na zlecenie Związku Transportu, Logistyki i Usuwania Odpadów (niem. Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung – BGL) oraz niemieckiego Federalnego Związku Zawodowego (niem. Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB) została sporządzona, przez Prof. Dr. Mankowskiego, wykładowcę na Uniwersytecie w Hamburgu, opinia w świetle której, regulacje dotyczące płacy minimalnej muszä zostać zastosowanew przypadku kierowców zagranicznych w ramach przejazdów tranzytowych. Prof. Dr. Mankowski jest zdania, iż takie regulacje nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Komisja Europejska widziała w regulacjach dotyczących płacy minimalnej naruszenie wolności usług (art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) i wszczęła przeciwko Republice Federalnej Niemiec postępowanie o naruszenie Traktatu. Do momentu wyjaśnienia spornej kwestii rząd niemiecki ustalił tzw. rozwiązanie przejściowe (niem. Interimslösung). Na podstawie tego rozwiązania, przy przejazdach tranzytowych zagraniczni kierowcy nie są kontrolowani ze względu na to, czy ich pracodawcy naruszają przepisy o płacy minimalej.

Podsumowując, w tym momencie nie ma konieczności wypłacania zagranicznym kierowcom niemieckiej płacy minimalnej, przy czym ta sytuacja może się zmienić w momencie kiedy postępowanie o naruszenie Traktatu, które zostało wszczęte przez Komisję Europejską wobec Niemiec, zostanie zakończone.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.