Firma w NiemczechPrint


Jedną z najważniejszych kwestii przy rozpoczęciu działalności za granicą jest wybór odpowiedniej formy prawnej przyszłej spółki/oddziału. Forma prawna powinna odpowiadać celom przedsiębiorstwa i być możliwie najatrakcyjniejsza dla przedsiębiorstwa ze względu na zobowiązania podatkowe. Ponieważ cele i struktury przedsiębiorstw są zróżnicowane, konieczna jest przy wyborze formy działania porada prawna, która weźmie pod uwagę specyfikę przedsiębiorstwa.

Możliwe prawnie są następujące formy prawne: spółka-córka, oddział samodzielny lub niesamodzielny. Dla niektórych przedsiębiorstw jest najefektywniej, jeśli nie działają w wyżej wymieniony sposób na rynku, lecz wprowadzają swoje produkty przez agentów handlowych, handlarzy związanych umową z producentem lub franczyzobiorców.

Spółka-córka


Spółka-córka to niezależne od spółki-matki i samodzielne przedsiębiorstwo. Spółka-córka może zostać założona zarówno jako spółka kapitałowa (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa lub spółka akcyjna) lub jako spółka osobowa (np. spółka cywilna, spółka komandytowa). Która forma spółki jest najkorzystniejsza, zależy - tak jak przy wyborze ogólnej formy działalności za granicą - od celów i struktury przedsiębiorstwa.

Samodzielny oddział (tak zwane Zweigniederlassung)


Każda spółka, która została założona zgodnie z prawem na terenie Unii Europejskiej, może prowadzić działalność jako oddział na terenie innego państwa unijnego pod swoim własnym oznaczeniem krajowym (na przykład jako angielska „Limited” lub polska „Sp. z o.o.”). Na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest to możliwe nawet wtedy, jeśli spółka zagraniczna w państwie założenia jest tylko zarejestrowana i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Samodzielny oddział jest oddzielony od głównej filii przedsiębiorstwa i działa na rynku w sposób niezależny, pomimo tego, że prawnie jest częścią głównej filii. Oddział taki powstaje jako dodatkowe miejsce działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i musi być zarejestrowany w niemieckim rejestrze sądowym (Handelsregister). Samodzielny oddział jest z jednej strony prawnie jak i organizacyjnie częścią głównej filii przedsiębiorstwa i podlega pod względem prawa spółek prawu głównej filii przedsiębiorstwa. Z drugiej strony transakcje, których samodzielny oddział dokonuje w swoim imieniu w Niemczech, podlegają prawu niemieckiemu.

Niesamodzielny oddział (zakład)


Niesamodzielny oddział (zakład) działa w sposób zależny od głównej filii przedsiębiorstwa. Taki oddział ma na przykład taką samą nazwę jak główna filia przedsiębiorstwa. Co prawda należy taki niesamodzielny oddział zgłosić w urzędzie nadzorczym (Gewerbeamt), ale nie ma konieczności rejestrowania go w krajowym rejestrze sądowym (Handelsregister). Niesamodzielny oddział dokonuje transakcji i wystawia rachunki wyłącznie w imieniu głównej filii przedsiębiorstwa.

Dystrybucja przez agentów handlowych, franczyzobiorców lub handlarzy związanych umową z producentem


Założenie spółki-córki, samodzielnego lub niesamodzialnego oddziału nie jest konieczne, w momencie, gdy zdecydują się Państwo na dystrybucję towarów przez agentów handlowych, franczyzobiorców lub handlarzy związanych umową z producentem. Ten sposób rozprowadzania towarów może być równie skuteczny jak zakładanie nowych spółek lub oddziałów przedsiębiorstwa.


Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.