english | deutsch
Kancelaria Prawnicza Śron & Łakomecki - Kooperacja

Śron & Łakomecki s.c. (KOOPERACJA)Print

Radca Prawny Joanna Śron, LL.M.

Radca Prawny
Joanna Śron, LL.M.


ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim (Polska). Następnie została stypendystką DAAD w Niemczech i zdobyła tytuł Magister Legum (LL.M.) na Humboldt Universität zu Berlin w Berlinie. Po powrocie do Polski i ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskała tytuł radcy prawnego.

Joanna Śron pracowała przez kilkanaście lat w międzynarodowej kancelarii „von Zanthier Kancelaria Prawnicza“ sp.k. w Poznaniu (Polska) i przez kilka lat z sukcesem kierowała tą kancelarią. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej zarówno krajowych jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Od 2010 r. działa w ramach ABC Audit & Business Consulting Group jako partner kancelarii „Śron & Łakomecki Kancelaria prawnicza“ s.c. w Poznaniu, świadczącej doradztwo prawne dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. W ramach ABC Audit & Business Consulting Group kancelaria „Śron & Łakomecki Kancelaria prawnicza“ s.c. oferuje swoim mandantom również usługi doradztwa podatkowego, księgowości, audytu i konsultingu.

Joanna Śron specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie zobowiązań, prawie obrotu nieruchomościami, prawie procesowym oraz prawie własności intelektualnej, autorskim i prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Znajomość języków: polski, niemiecki, angielski.Radca Prawny Wojciech Łakomecki

Radca Prawny
Wojciech Łakomecki


ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach europejskiego programu wymiany Sokrates-Erasmus studiował przez dwa semestry na wydziale prawa Universität Mannheim w Niemczech. W Polsce uzyskał tytuł radcy prawnego i przez wiele lat świadczył doradztwo prawne w ramach międzynarodowej kancelarii „von Zanthier Kancelaria Prawnicza“ w Poznaniu, gdzie zdobył bogate doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej polskich i zagranicznych podmiotów.

Od 2010 r. działa w ramach ABC Audit & Business Consulting Group, będąc partnerem kancelarii „Śron & Łakomecki Kancelaria prawnicza“ s.c. w Poznaniu, która świadczy doradztwo prawne dla przedsiębiorstw, działających zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ramach ABC Audit & Business Consulting Group kancelaria „Śron & Łakomecki Kancelaria prawnicza“ s.c. oferuje swoim mandantom również usługi doradztwa podatkowego, księgowości, audytu i konsultingu.

Wojciech Lakomecki specjalizuje się w prawie procesowym, prawie gospodarczym, prawie zobowiązań, prawie upadłościowym i prawie pracy.

Znajomość języków: polski, niemiecki, francuski.Kontakt


ŚRON & ŁAKOMECKI
Kancelaria Prawnicza s.c.
ul. Paderewskiego 6/11
61-770 Poznań

tel.: +48 (0)61 852 58 45
fax: +48 (0)61 853 50 20

Internet: www.abcgroupCE.com
e-mail: biuro@abcgroupCE.com